Krókusz Projekt

A HETI és a Szembenézés Alapítvány projektje, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet támogatásával

Európai oktatási programban való részvételre hívjuk azokat a pedagógusokat, akik szívesen csatlakoznának 12 ország több mint százezer diákjához és tanáraikhoz, egy több éve sikeresen működő, korszerű és hatékony történelmi ismeret- és személyiségfejlesztő emlékezetprogramhoz!

Az Európai Unió finanszírozásával induló kezdeményezésünkhöz csatlakozó oktatási intézmények diákjai virágültetéssel emlékeznek a holokausztban meggyilkolt 1,5 millió társukra, és ehhez kapcsolódó önálló projekttel készülnek a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára, a megszerzett tapasztalatokat és eredményeiket pedig megosztják a világhálón a többi európai résztvevővel.

Az emléknaphoz illeszkedő kezdeményezés az élménypedagógia eszközeit alkalmazza, játékos, interaktív megoldásaival alkalmas 12 éven felüli diákok bevonására és önálló cselekvésre inspirálja őket. Növeli történelmi tudásukat és érzékenységüket, nyitottságukat, alkalmazkodóbbá, elfogadóbbá teszi őket mások, és önmaguk iránt is. Ezt segíti az együttműködésen alapuló demokratikus projektépítkezés, valamint a megismerés–megértés–elfogadás–együttérzés négyesére és a kölcsönös tiszteletre építő projektkommunikáció.

Az iskolákkal közösen szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok megértsék mi okozta társaik halálát. Nem főként az ezzel kapcsolatos történelmi tényeket, inkább a folyamat „szabályszerűségét”, a népirtások szokásos mechanizmusát: az előítélettől a kirekesztésen és üldözésen át, a gyilkosságokig vezető út összefüggéseit. Szeretnénk, ha együttműködésünk hozzájárulna ahhoz, hogy a résztvevők felfedezzék és értelmezni tudják a történelem(könyvek tényanyaga) és saját életük közötti kapcsolatot, és ha ez a felismerés aktív cselekvésre késztetné őket, befolyásolni is képesek lennének a folyamatokat. Az áldozatok előtti főhajtás abban áll, hogy e projekttel nő annak esélye, hogy a résztvevők ne jussanak az egykori kortársaik sorsára, és ne váljanak potenciális elkövetővé sem.

Projektünk neve az elültetett virág neve, amely a tavasszal nyiladozó sárga szirmaival a háborúban a zsidók ruháján kötelezően viselt sárga Dávid-csillagra (a kirekesztés szimbólumára), de egyben az életre is utal. A virág szimbolika kettős értelmű: a kirekesztésé és az életesélyé. Számunkra az életen van a hangsúly.
A magyar Krókusz Projekt alcíme: Virággal az erőszak ellen

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára kifutó, de összességében májusig tartó munkának hat kötelező eleme van: a virágültetés, a projektterv, a projektmunka, a projekttermék, a konzultáció, az értékelés.

Az önkéntes részvételre épülő projekt célkitűzéseit és a megvalósítás módját, eszközeit, diákjaival egyeztetve, a pedagógus maga határozza meg. A virágültetés és a projektcél önálló projektben történő megvalósítása, valamint az ezek eredményeképp elkészített, bármilyen műfajú alkotásnak (projekttermék) a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján való bemutatása a feladat, és az, hogy a résztvevők tevékenységük minden fázisát és eredményét a The Crocus Club (a HETI által kezelt nemzetközi Facebook csoport) oldalán, valamint saját intézményük honlapján dokumentálják. Az online kommunikáció a projekt nyilvánosságát, és az európai Krókusz Csoportok egymás közötti ismerkedését, tapasztalatcseréjét szolgálja.

A befektetett munka összességében nem jelent jelentős többletterhet a pedagógus számára, hiszen a téma interdiszciplináris megközelíthetőségére tekintettel, a projektaktivitások túlnyomó többsége szakórák keretébe illeszthető, és hosszabb távon beépülhet a tantervbe, az eredmények éveken át, támogatással felhasználhatók.

A magyar Krókusz Projekt a Holocaust Education Trust Ireland (írországi Holokauszt Oktatási Alapítvány) 2005-ös európai kezdeményezésének része, hazai sajátosságokra adaptált változat, melyet a 2016–2017-es kísérleti tanév tapasztalataira építve, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet közreműködésével újragondoltunk és továbbfejlesztettünk, a tanári kézikönyvet a mikrotörténetírás módszerének használatához szükséges módszertani ajánlással, foglalkozási tervekkel és bibliográfiával egészítettük ki. Az ingyenes szakmai támogatás (szakanyagok, mentorálás, egyéni- és projektkonzultáció, online felület, kérésre kiegészítő programok, bemutató foglalkozások biztosítása), továbbá az ugyancsak ingyenes technikai feltételek (a virágültetéshez szükséges tárgyi eszközök, központi rendezvények, utazás stb.) biztosítása a projekt egészére kiterjed.

2019–20-ban szélesebbre tárjuk a kapukat!

A háború kitörésének 80. évfordulóján induló projektbe nemcsak iskolai csoportokat várunk, hanem bármilyen ifjúsági közösséget: például helytörténeti, vallási csoportokat, klubokat, ifjúsági szervezeteket stb., és folytatva óvodai kísérletünket, óvodapedagógusok jelentkezésére is számítunk.

Nyíljon évről évre másfél millió virág Európában, és emlékeztessen az előítélet ostobaságára és aljasságára! Hozzájárulva ahhoz, hogy a fiatalok soha ne váljanak az előítélet áldozataivá, ne legyenek se kirekesztettek, üldözöttek, se gyilkosok.

A csatlakozás módja

Bármely magyar oktatási intézmény számára nyitott a lehetőség.

Jelentkezési határidő: 2019. október 20.
Krókusz Projekt – Jelentkezési lap

Projektkapcsolat

krokusz.projekt@szembenezes.hu
+36 30 670 2091


HETI

„Europe for Citizens” programme

Department of Education and Skills (Ireland)

ELTE PPK Institute of Education