Dr. Farbaky Péter
Farbaky Péter

1957-ben születtem Miskolcon, alap- és középfokú tanulmányaimat is itt végeztem.

Tanulmányok:

 • 1975–80. Budapesti Műszaki Egyetem építész szak
 • 1985–89. ELTE Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet szak (Szakdolgozat: A budai Ferences templom és kolostor barokk épületegyüttesének monográfiája)
 • 1994–1997. ELTE Bölcsészettudományi Kar Művészettörténeti doktori iskola
 • 1999. PhD-disszertáció, summa cum laude („Szatmári György mint mecénás”, a Jagelló-kor jeles személyiségének műpártolói tevékenysége)
 • Angol és olasz nyelv, középfokú nyelvvizsga

Ösztöndíjak:

 • 1989. és 1992. Vicenzai Centro Internazionale di Studi di Architettura „Andrea Palladio” ösztöndíj (1989. Palladio kurzus, 1992. Sanmicheli szeminárium)
 • 1993. „A magyar korareneszánsz itáliai kapcsolatai” olasz állami ösztöndíj római és firenzei levéltárakban és könyvtárakban kutatásra
 • 2002. Harvard Egyetem firenzei Center for Italian Renaissance Studies intézet „Villa I Tatti Mellon” ösztöndíj
 • 2003. Cambridge-i Egyetem St. John’s College

Munkahelyek:

 • 1980–91. FIMÜV (1983-ig Budapesti Műemléki Osztály, 1983-tól Tudományos csoport), kutató
 • 1991–2001. Hild-Ybl Alapítvány, kutató
 • 2001–2014. Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum, igazgató
 • 2014– Budapesti Történeti Múzeum főigazgató

Publikációk:

1980–2001. között mintegy félszáz, zömében budapesti műemléképület építészettörténeti monográfiáját (tudományos dokumentációját) készítettem el.
Budapest művészettörténete, valamint a reneszánsz, barokk és a historizmus művészete, főként építészete, de festészeti-ikonográfiai publikációim is jelentek már meg. Az első témakörben a budai királyi palota Mátyás-kori periódusával Feuerné Tóth Rózsával közösen kezdtem foglalkozni, majd 1988-ban jelent meg tanulmányom a palota díszudvaráról. 1991-ben a braunschweigi „Budapest im Mittelalter” kiállítás katalógusába írtam meg a budai királyi palota reneszánsz építéstörténetét. A magyar reneszánsz kutatástörténetével foglalkoztam Feuerné Tóth Rózsa általam szerkesztett posztumusz „Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus” (Bp., 1990.) című könyve utószavában, valamint az angol Renaissance Society folyóiratába írt cikkemben. A barokk korszakból elsősorban pest-budai emlékeket kutattam: az óbudai plébániatemplom építéstörténetét és a budai országúti ferences kolostor monográfiáját publikáltam, valamint foglalkoztam a pesti volt pálos kolostor könyvtára barokk és XIX. századi mennyezetképeinek ikonográfiájával is. A historizmus periódusából Ybl Miklós fóti templomáról életmű-kiállításának katalógusába, illetve Yblről és a magyarországi neoreneszánsz építészetről írtam a lemgói (Németország) „Renaissance der Renaissance” konferencia tanulmánykötetébe. A „Szatmári György mint mecénás”, a Jagelló-kor jeles személyiségének műpártolói tevékenységét bemutató PhD-disszertációmat az Akadémiai Kiadó 2003 elején jelentette meg „Művészettörténeti füzetek” sorozatában. Ugyancsak ebben az évben jelent meg az USA-ban, az M.I.T. Pressnél a Getty Grant Program támogatásával egy, a magyarországi építészet történetével foglakozó könyv, amelybe a későgótikus és reneszánsz periódus összefoglalását írtam meg.

Kiállítások:

 • 1991. „Budapest im Mittelalter” (Braunschweig), reneszánsz anyag rendezése – a Budapesti Történeti Múzeum kiállítása
 • 1991-ben Ybl Miklós életmű-kiállítás, szervező, katalógusszerkesztő – a Budapesti Történeti Múzeum és a Hild-Ybl Alapítvány kiállítása
 • 2000. „A budavári királyi palota évszázadai” építészeti szekció rendezése – a Budapesti Történeti Múzeum kiállítása
 • 2001. „A budavári királyi palota évszázadai” (a 2000-es kiállítás újrafogalmazása) – a Budapesti Történeti Múzeum és a Musée Carnavalet kiállítása
 • 2002. „A budai Szent György tér” kiállításrendezés – A Budapesti Történeti Múzeum kiállítása
 • 2003. „A budai Szent György tér” (a 2002-es kiállítás újrafogalmazása) – a Budapesti Történeti Múzeum és a Zágrábi Városi Múzeum kiállítása
 • 2004. május „Mariazell és Magyarország”, szervező, Kiscelli Múzeum

Oktatás:

 • 1980–84. BME Építészettörténeti és Elméleti Intézet, oktató (téma: a magyarországi reneszánsz és barokk építészet)
 • 1999. ELTE Művészettörténeti Intézet, óraadó (Téma: Késő gótikus és kora reneszánsz művészet Magyarországon 1470–1541 és a Késő reneszánsz és kora barokk művészet Magyarországon 1541–1686)
 • 1999–2000. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet tanszék, speciális féléves kollégium

Konferenciák, előadások:

Több hazai tudományos rendezvényen kívül 1992-ben Lemgóban (Németország), a Weserrenaissance Múzeum által rendezett „Renaissance der Renaissance” konferencián, 1994-ben a franciaországi Tours-ban a Centre D' Études Superieures de le Renaissance „Les débuts de la Renaissance” kollokviumán adtam elő. 1996-ban a német „Arbeitkreis für Hausforschung” Társaság székesfehérvári konferenciáján, 1999 elején a nürnbergi Germanisches Nationalmuseumban rendezett Jagelló-konferencián, az év végén a Collegium Budapest „Humanities in 18-20th century East-central Europe” workshopján tartottam előadást. 2000. szeptemberében pedig a CIHA, a nemzetközi művészettörténész-szervezet londoni világkonferenciáján adtam elő, a Courtauld Insitute-ban.

Társadalmi tisztségek:

 • 1991–97. MTA Építészettörténeti- és Elméleti Bizottság, tag
 • 1995– Vicenzai Palladio Központ társaság, tag
 • 2000– MTA Művészettörténeti Bizottság, tag
 • 2002– MTA Művészettörténeti Bizottság, titkár
 • 2000– MTA köztestületi tag

Elismerés:

 • 1998. Zádor Anna Alapítvány, Fiatal építészettörténészek díja