Krókusz Projekt

A Holocaust Education Ireland és a Szembenézés Alapítvány projektje, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet és a Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával

Európai oktatási programban való részvételre hívjuk azokat a pedagógusokat, akik szívesen csatlakoznának 11 ország több százezer fiataljához és pedagógusaikhoz, egy Magyarországon nyolcadik évébe lépő, sikeresen működő, korszerű és hatékony történelmi ismeret- és személyiségfejlesztő programhoz!

A kezdeményezésünkhöz csatlakozó oktatási intézmények és ifjúsági szervezetek fiataljai virágültetéssel emlékeznek az előítéletekkel kezdődő népirtások sok millió – köztük a holokausztban meggyilkolt 1,5 millió – gyermekáldozatára, és ehhez kapcsolódó – saját helyi előítélet problémáikra is reflektáló – önálló projekttel készülnek a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára, a megszerzett tapasztalatokat és eredményeiket pedig megosztják közösségükben és a világhálón.

A Nemzeti alaptantervhez is illeszkedő kezdeményezés az élménypedagógia eszközeit alkalmazza, játékos, interaktív megoldásaival alkalmas a résztvevő diákok bevonására és önálló cselekvésre inspirálja őket. Növeli történelmi tudásukat és érzékenységüket, nyitottságukat, alkalmazkodóbbá, elfogadóbbá teszi őket mások, és önmaguk iránt is.

A résztvevő intézményekkel, szervezetekkel közösen szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok megértsék mi okozta társaik halálát. Nem főként az ezzel kapcsolatos történelmi tényeket, inkább a folyamat „szabályszerűségét”, a népirtások szokásos mechanizmusát: az előítélettől a gyűlöleten, kirekesztésen és üldözésen át, a gyilkosságokig vezető út összefüggéseit. Szeretnénk, ha együttműködésünk hozzájárulna ahhoz, hogy a résztvevők felfedezzék és értelmezni tudják a történelem(könyvek tényanyaga) és saját életük közötti kapcsolatot, és ha ez a felismerés aktív cselekvésre késztetné őket, befolyásolni is képesek lennének a folyamatokat. Ha olyan ismeretekre tennének szert, amely segít számukra felismerni az előítéleteket (saját magukban is) és fellépni ellene saját maguk és társaik védelmében. Az áldozatok előtti főhajtás abban áll, hogy nő annak esélye, hogy a résztvevők ne jussanak az egykori kortársaik sorsára, és ne váljanak potenciális elkövetővé sem.

A Krókusz Projekt az elültetett virágokról kapta a nevét. A vészkorszakban a zsidók ruháján kötelezően viselt csillagra emlékeztető alakjával és sárga színével az előítéletre, a kirekesztésre utal, tavaszi virágként, pedig a remény, az élet szimbóluma. Számunkra az életen van a hangsúly: Előítélet helyett válaszd az életet!
A magyar Krókusz Projekt alcíme: Virággal az erőszak ellen

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára kifutó, de összességében májusig tartó munkának hat kötelező eleme van: a virágültetés, a projektterv, a projektmunka, a projekttermék, a konzultáció, az értékelés. Ezek megvalósítása az esetleges járványhelyzethez igazítva értelmezendő: virtuális vagy egyéni, a fiatalok saját otthonában történő virágültetést, ehhez illeszkedő projektmunkát jelenthetnek, vagy más, egyéni megoldást igényelnek. Erre is készültek feldolgozástervek.

Az önkéntes részvételre épülő projekt célkitűzéseit és a megvalósítás módját, eszközeit, a résztvevő fiatalokkal egyeztetve, a pedagógus/csoportvezető maga határozza meg. A virágültetést követően felépített projekt eredményét (projektterméket) a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján kell bemutatni és a The Crocus Club (a Holocaust Education Ireland által kezelt nemzetközi Facebook-csoport) felületén, a magyar Krókusz Projekt zárt tanári Facebook-csoportjában, valamint saját intézményük honlapján kell dokumentálni. Az online kommunikáció a projekt nyilvánosságát, és az európai Krókusz Csoportok egymás közötti ismerkedését, tapasztalatcseréjét és a projekt transzparenciáját szolgálja.

A befektetett munka összességében nem jelent jelentős többletterhet a pedagógus számára, hiszen a téma interdiszciplináris megközelíthetőségére tekintettel, a projektaktivitások túlnyomó többsége szakórák keretébe illeszthető, és hosszabb távon beépülhet a tantervbe, az eredmények éveken át, támogatással felhasználhatók.

A magyar Krókusz Projekt a Holocaust Education Ireland (korábban Holocaust Education Trust Ireland – írországi Holokauszt Oktatási Alapítvány) 2005-ös európai kezdeményezésének része, hazai sajátosságokra adaptált változat, melyet a 2016–2017-es kísérleti tanév tapasztalataira építve, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet és a Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület közreműködésével újragondoltunk és továbbfejlesztettünk, a tanári kézikönyvet a mikrotörténetírás módszerének használatához szükséges módszertani ajánlással, foglalkozási tervekkel és bibliográfiával egészítettük ki. Az ingyenes szakmai támogatás (szakanyagok, mentorálás, egyéni- és projektkonzultáció, online felület, kérésre kiegészítő programok, bemutató foglalkozások biztosítása), továbbá az ugyancsak ingyenes technikai feltételek (a virágültetéshez szükséges tárgyi eszközök, központi rendezvények, utazás stb.) biztosítása a projekt egészére kiterjed.

2019–20-ban, a háború kitörésének 80. évfordulóján szélesebbre tártuk a kapukat.
E hagyományt megtartva, azóta nemcsak iskolai csoportokat várunk, hanem bármilyen ifjúsági közösséget: például helytörténeti, vallási csoportokat, klubokat, ifjúsági szervezeteket stb., és folytatva óvodai kísérletünket, óvodapedagógusok jelentkezésére is számítunk.

Nyíljon évről évre egyre több virág Európában, emlékeztessen arra, hogy egymást tisztelve, előítélet nélkül élni jó, hogy egyre többeknek legyen kedve csatlakozni ehhez a mozgalomhoz, hozzájárulva ahhoz, hogy a mai fiatalok soha ne váljanak az előítélet áldozataivá, ne legyenek kirekesztettek, üldözöttek, és ne legyenek gyilkosok sem.

Jelentkezési határidő: 2023. november 1.

Krókusz Projekt – Jelentkezési lap

Kapcsolat:

krokusz.projekt@szembenezes.hu
+36 30 670 2091

A Krókusz Projekt védnökei:


Holocaust Education Ireland

Az Európai Unió társfinanszírozásával

Department of Education (Ireland)

ELTE PPK Institute of Education

Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület

A Krókusz Projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
Az oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontját.
A közzétett információkért és nézetekért felelősség kizárólag a Szembenézés Alapítványt terheli.