Terei György
Terei György

Tanulmányok:

 • 1992–1993. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, magyar–történelem szak
 • 1993–1998. ELTE BTK, régészet (közép- és népvándorlás kor) Szakdolgozat cím: Fejér megye középkori és koraújkori erődítményei

Munkahelyek:

 • 1998– Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztály, régész–muzeológus

Tudományos szakterület:

városi régészet, vár-, falukutatás

Régészeti ásatások:

 • 2018. Budapest, I. Táncsics Mihály utca 9., Erdélyi bástya – ásatásvezető
 • 2016–2018. Budapest, III. Harsánylejtő – ásatásvezető
 • 2015. Budapest, XXI. Csepel – Szabadkikötő – ásatásvezető
 • 2011–2012. Budapest, XXII. Budapest-Tétény vasútvonal – beosztott ásatásvezető
 • 2011. Budapest, XXI. Csepel Lot 1. csatorna – ásatásvezető
 • 2009–2010. M0 Szigetszentmiklós – Dunára dűlő – ásatásvezető
 • 2008–2009. Budapest, XXIII. Vető VII. dűlő (M0) – ásatásvezető
 • 2008. Budapest, XXI. Csepel- Szabadkikötő – ásatásvezető
 • 2008. Budapest, XXII. Horogszegi határsor – ásatásvezető
 • 2008. Budapest, XXII. Háros utca – Csőt falu – ásatásvezető
 • 2007–2008. Budapest, I. Toldy Ferenc utca 32–36. – ásatásvezető
 • 2007. Budapest, I. Szentháromság tér – Mátyás templom – ásatásvezető
 • 2006. Budapest, XI. Dombóvári út – ásatásvezető
 • 2003–2005. Budapest, XI. Kőérberek–Tóváros Lakópark – Kána – ásatásvezető
 • 2003. M0 Törökbálint – Kukorica dűlő – ásatásvezető
 • 2003. M0 Szigetszentmiklós – Dunára dűlő – ásatásvezető
 • 2002. Budapest, XI. Szent Gellért tér – beosztott ásatásvezető
 • 2001. Kovácsszénája – beosztott ásatásvezető
 • 2000. Budapest, I. Északi Várkert – ásatásvezető
 • 2000. Budapest, XI. Kondorosi út – ásatásvezető

Kiállítások:

 • 2017. Középpontban a középkor (B. Nyékhelyi Dorottyával közösen)
 • 2016. Paloták, polgárházak, templomok (B. Nyékhelyi Dorottyával közösen)
 • 2014. Ostromok és hétköznapok – A Várkert Bazár területének története a régészeti kutatások tükrében (Bencze Zoltánnal, B. Nyékhelyi Dorottyával, Magyar Károllyal közösen)
 • 2013. Fegyverek, ékszerek, kerámiák – Válogatás 750 év emlékeiből a Várkert Bazárból (B. Nyékhelyi Dorottyával és Szilágyi Gáborral közösen)

Szakmai elismerések:

 • 2007. Pulszky Károly-díj

Publikációk:

Könyv:
TEREI György – NOVÁKI Gyula – MRÁV Zsolt – FELD István – SÁRKÖZY Sebestyén: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest, 2011.
TEREI György – VARGHA Mária – LÁSZLÓ Orsolya – HORVÁTH Antónia – DARÓCZI-SZABÓ Márta– TEREINÉ TORONYI Szilvia: Kána – középkori falu Újbudán. Egy szenzációs régészeti leletegyüttes feltárásának története. Budapest, 2018.

Szerkesztés:
2011
Várak nyomában – Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György, Kovács Gyöngyi, Domokos György, Miklós Zsuzsa, Mordovin Maxim. Budapest, 2011.

Tanulmány, folyóiratcikk:
2018
TEREI György: Zarándokjelvény az Árpád-kori Kána faluból. Budapest Régiségei 50. (2017), 151-158.
2017
ERŐSS Dóra, SZOLNOKI Tamás, TAKÁCS Ágoston, TEREI György, TEREINÉ TORONYI Szilvia, VIEMANN Zsolt. Modern restaurálási, felmérési és dokumentációs módszerek a város szívében In: Kincsek a város alatt. Újdonságok a múltból. Budapest régészeti örökségének feltárása 1867 / 2005-2015.- Budapest, BTM, 2017. 131-138. p.
BESZÉDES József, KRAUS Dávid, TEREI György, M. VIRÁG Zsuzsanna, SZILAS Gábor: Torzóból egészet: nyomvonalas létesítményekhez kapcsolódó kutatások lelőhely-rekonstrukciós problémái. In: Kincsek a város alatt. Újdonságok a múltból. Budapest régészeti örökségének feltárása 1867 / 2005-2015.- Budapest, BTM, 2017. 251-256.
SZIGETI Judit, HORVÁTH Viktória, TEREI György. 10-11. századi temetők és Árpádkori településnyomok Csepel-Szabadkikötő területén, 2015 In: Aquincumi füzetek 22 (2016), 106-129. p.
FELD István - TEREI György Vártopográfiák, regionális várkutatás Magyarországon = Castle topographies and regional castle research in Hungary.. In: Magyarország régészeti topográfiája. Múlt, jelen, jövő. A 2015. május 11-13 között Budapesten rendezett konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai / Szerk.: Benkő E., Bondár M., Kolláth Á.- Budapest : MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. 151–162. p.
2016
HORVÁTH Viktória - TEREI György – SZABÓ Dóra: Budapest XI. Kánai út 1. Aquincumi füzetek 21. (2015), 130-134.
TEREI György – TÓTH Balázs: Budapest XXII. Ker., Háros utca (BKISz III. tender 1. részterület). Aquincumi füzetek 21. (2015), 134-137.
TEREI György: Az Árpád-kori Kána falu kerámiaművessége. „A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában, Opuscula Hungarica IX. Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest 2016. 115-134.
2015
B. NYÉKHELYI Dorottya - TEREI György – SZILÁGYI Gábor: Régészeti kutatások a volt Ifjúsági Park területén = Archaeological research in the territory of the former Youth Park. Aquincumi füzetek 20. (2014), 93-102.
TEREI György: Régészeti adatok a Csepel-sziget északi részének középkori történetéhez = Archaeological Data an the History of the Northern Part of Csepel Island int he Middle Ages. In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" szerk. Benkő Elek, Orosz Krisztina. Budapest, 2015. 577–588.
2014
TEREI György–VARGHA Mária: Madár alakú bronzcsat az Árpád-kori Kána faluból. Budapest Régiségei 46. (2013), 151-166.
B. NYÉKHELYI Dorottya- TEREI György- SZILÁGYI Gábor: Előzmények. Ostromok és hétköznapok - A Várkert Bazár területének története a régészeti kutatások tükrében. Narmer, 2014. 20-21.
TEREI György: Régészeti kutatások az egykori Ifjúsági park területén, 3. ütem. Ostromok és hétköznapok - A Várkert Bazár területének története a régészeti kutatások tükrében. Narmer, 2014. 34-35.
TEREI György: A volt Ifjúsági park déli részén feltárt középkori és török kori emlékek. In: Királyi Várkert Bazár 1875-2014. A Várkert Bazár Újjászületése – 2014. április 3. Emlékkönyv. 2014. 107-112.
TEREI György: A XI. kerületi (Kőérberki) Árpád-kori Kána falu templomának és temetőjének kőzettípusai. In.: Budapest: Földtani értékek és az ember. szerk. Mindszenty Andrea. Budapest, 2014.
BESZÉDES József – KOZMA Adrienn – SZILAS Gábor – TEREI György: Régészeti munkák a Budapest-Tárnok vasútvonal felújításának fővárosi szakaszán 2011-2012-ben. Aquincumi füzetek. 2014. 90-108.
2013
BESZÉDES József- TEREI György: Jelentés Nagytétény központja rehabilitációjához kapcsolódó régészeti munkákról. Aquincumi Füzetek 19. (2013), 81-88.
2012
HORVÁTH Zoltán– MINDSZENTY Andrea – TEREI György: Az Árpád-kori Kána falu objektumaiban talált kőzettípusok és azok lehetséges származási helyei. In: Hadak útján 20. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 20. Összejövetelének konferenciakötete. 2010. október 28–30. szerk. Petkes Zs. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest–Szigethalom, 2012. 313-326.
2011
TEREI György: Vártopográfiák Magyarországon (Castle Topographies in Hungary). In: Várak, erődítések újra használatban (Fortresses once again in use). szerk. Kirizsán I., Szabó B., Takács E. Editura K., Kolozsvár, 2011. 173-184.
TEREI György: Csút középkori falu feltárása (Csút, Medieval Village Exploration). In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911-1997) középkori kutatásai szerk. Benda J., Benkő E., Magyar K. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2011. 16-17.
TEREI György: Az albertfalvi középkori udvarház feltárása (Exploration of the Medieval Mansion- house at Albertfalva). In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911-1997) középkori kutatásai szerk. Benda J., Benkő E., Magyar K. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2011. 21-22.
TEREI György: Várak és civil szervezetek Magyarországon. Transsylvania Nostra 5. (2011/2), 38-42.
TEREI György: Váralaprajzi felmérések hagyományos módszerei a kezdetektől a 20. század végéig. Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. szerk. Terei György, Kovács Gyöngyi, Domokos György, Miklós Zsuzsa, Mordovin Maxim. Budapest, 2011. 261-268.
DARÓCZI-SZABÓ Márta – TEREI György: Szájával lefele fordított edények és tartalmuk az Árpád-kori Kána faluból. Budapest Régiségei 44. (2011), 198-226.
TEREI György – SZABÓ Krisztina – MERKL Máté: Régészeti és restaurátori munkák 2010-ben Szigetszentmiklós-Dunára dűlőkéső középkori temetőjében. Aquincumi Füzetek 17. (2011), 130-138.
2010
TEREI György: Az Árpád-kori Kána falu (Kána, a Village from the Árpádian Era). In: A középkor és a kora újkor Régészete Magyarországon. szerk. Benkő Elek, Kovács Gyöngyi. Budapest, 2010. 81–112.
TEREI György: Az Árpád-kori Kána falu feltárása. Ars perennis. Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája CentrArt Művészettörténeti Műhely. Tanulmányok. Budapest, 2010. 249-252.
KOROM Anita– SZILAS Gábor– TEREI György: Kr. u. 3-5. századi temető és település, valamint Árpád-kori falu az M0 körgyűrű nyomvonalán. Aquincumi Füzetek 16. (2010), 129-151.
MERKL Máté– TEREI György: Árpád-kori településrészlet és késő középkori temető Szigetszentmiklós – Dunára dűlőn az M0 körgyűrű nyomvonalán. Aquincumi Füzetek 16. (2010), 180-187.
2009
HORVÁTH Antónia– TEREI György: Kána falu vasleletei. In: A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében. MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság, MTA VEAB Archaeometriai és Iparrégészeti Munkabizottság. szerk. Nagy Z., Szulovszky J. Szombathely, 2009. 105–117.
BENCZE Zoltán – KOROM Anita – TEREI György – TÉZER Zita: Régészeti kutatások az M0 autópálya soroksári nyomvonalán Aquincumi Füzetek 15 (2009), 130-149.
2008
TEREI György – GYŐZŐ Eszter: Az Árpád-kori Kána falu temploma Budapest határában. Várak, kastélyok, templomok 2008/2. 20-24.
2007
TEREI György – HORVÁTH Antónia: Az Árpád-kori Kána falu vasleletei I. Communicationes Archeologicae Hungariae 2007. 215–245.
TEREI György – HORVÁTH Antónia: Az Árpád-kori Kána falu vasleletei II. Budapest Régiségei 41. (2007), 153 192.
TEREI György – MACKÓ Károly: Kána falu (Budapest, XI. ker.) feltárásának számítógépes feldolgozása Budapest Régiségei 41. (2007), 339-348.
2006
TEREI György: Kána falu Árpád-kori temploma és temetője (Die Arpadenzeitliche Kirche mit Friedhof des Dorfes Kána). Régészeti Értékeink 16 (2006), 4–7.
MIKLÓS Zsuzsa – TEREI György: A várak és a települések kapcsolata a 13. századi Magyarországon. In: „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. szerk. Kovács Gyöngyi, Miklós Zsuzsa. Budapest, 2006. 203–226.
HORVÁTH László András – HORVÁTH M. Attila – TEREI György: Előzetes jelentés a Budapest XI. ker. Kőérberek– Tóváros- Lakópark lelőhelyen, 2005. évben elvégzett régészeti feltárásokról. Aquincumi Füzetek 12 (2006), 159-165.
2005
TEREI György: Előzetes jelentés a Kőérberek- Tóváros- Lakópark területén folyó Árpád-kori falu feltárásáról. Régészeti kutatások Magyarországon 2004. (2005), 37-72.
HORVÁTH László András – KOROM Anita – TEREI György – SZILAS Gábor – REMÉNYI László: Előzetes jelentés az épülő Kőérberek– Tóváros- Lakópark területén folyó régészeti feltárásról. Aquincumi Füzetek 11 (2005), 137-167.
TEREI György: Kőérberek- Tóváros – Lakópark. In: Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004. szerk. Zsidi Paula. Budapest, 2005. 88-99.
2004
TEREI György: XII –XIV. századi várak Fejér megyében. In: „Quasiliber et pictura” Tanulmáyok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, 2004. 533–554.
TEREI György: Kána. Egy középkori falu Budapest határában. Magyar Múzeumok. 2004/3.22-24.
MIKLÓS Zsuzsa – TEREI György: Beiträgezur Verbindung der Burgen und Siedlungenim 13. Jh. In Ungarn. In.: Castrum Bene 7. Nitra, 2004. 171-202.
REMÉNYI László - TEREI György: Őskori és középkori leletek Biatorbágy- Tyúkberek, Törökbálint- Kukoricadűlő lelőhelyről. Aquincumi Füzetek 10. (2004), 168-171.
REMÉNYI László - TEREI György: Szigetszentmiklós-Laki hegy- Dunára-dűlő. Aquincumi Füzetek 10. (2004), 172-176.
2003
BESZÉDES József – TEREI György: Újabb topográfiai adatok a Szent Gellért tér őskori, római és középkori beépítettségéhez. Aquincumi Füzetek 9. (2003), 131-145.
NOVÁKI Gyula - TEREI György: Belsőábránd- Bolondvár felmérése. In.: Régészeti kutatások Magyarországon 2001. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, 2003. 111-116.
2002
TEREI György: Az albertfalvai vár lokalizálása. Budapest Régiségei 35. (2002), 633-663.