Dr. Végh András
[1964–2024]
Végh András

1964. március 24-én Budapesten született.

Tanulmányok:

 • 1983–1988. Eötvös Loránd Tudományegyetem – középkori régészet, történelem
  Szakdolgozat: „Középkori idomtéglák a budai király palotából” (1988)
 • 2003. Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori iskola – Medievisztika (történelem)
  Doktori disszertáció: „Buda város középkori helyrajza”

Munkahelyek:

 • 1987– Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztály, régész-főmuzeológus, a középkori kőfaragvány-gyűjtemény vezetője
 • 2014– Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Régészettudományi Intézet – egyetemi docens
 • 2016–2020. Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, igazgató
 • 2020– Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Roncsolásmentes Régészeti Tanszék – tanszékvezető

Tudományos szakterület:

városi régészet, középkori városi topográfia, középkori építészet és kőfaragás

Régészeti ásatások (1988 óta, önállóan 1991 óta):

 • Budapest, I. Szent György utca 4–12. (a Várnegyedben, középkori zsinagóga, és rituális fürdő, középkori királyi ágyúöntőműhely, reneszánsz városi palota, középkori városfalrészletek stb.)
 • Lelőhelyek Budapest, I–II. Vizivárosban, például:
  Budapest, I. Szalag utca 19–21. (középkori ágostonos kolostor)
  Budapest, I. Corvin tér (középkori polgárházak)
  Budapest, II. Gyorkocsi utca 26. (középkori és török-kori lakóház)
  Budapest, II. Medve utca 5–7, 9–13. (középkori polgárházak) stb.

Kiállítások:

 • 1992. Gótikus szobrok a budai királyi palotából (BTM Vármúzeum állandó kiállítás)
 • 2008. Hunyadi Mátyás, a király (BTM Vármúzeum, Farbaky Péterrel)
 • 2012. Fény és árnyék. A főváros ezeréves története (BTM Vármúzeum állandó kiállítás, Perényi Rolanddal)
 • 2015. Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai, 1246–2013. (BTM, Farbaky Péterrel, F. Dekleva Lillával, Katona Júliával és Rákossy Annával)
 • 2018. Szívmelengető középkor. Kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 14-16. század (BTM Vármúzeum)

Szakmai elismerések:

 • 2009. Kuzsinszky Bálint díj
 • 2009. Opus mirabile díj – a „Hunyadi Mátyás a király” kiállítás katalógusáért, Farbaky Péterrel, Spekner Enikővel és Szende Katalinnal
 • 2015. Opus Mirabile díj – a „Mátyás-templom” kiállítás katalógusáért, Farbaky Péterrel, Farbakyné Deklava Lillával, Mátéffy Balázzsal, Rákossy Annával, Róka Enikővel

Publikációk:

Könyvek:

 • Végh András: Buda. In: Altmann Júlia – Biczó Piroska – Buzás Gergely – Siklósi Gyula - Végh András: Medium Regni. Budapest, 1996. 163–199.
 • Végh András: A budai királyi palota középkori idomtéglái. Lapidarium Hungaricum 4. Szerk. Horler Miklós. Budapest, 1998.
 • Végh András: Buda város középkori helyrajza I-II. Monumenta Historica Budapestinensia 15-16. Budapest, 2006, 2008.
 • Végh András: Buda I. (1686-ig). Magyar Várostörténeti Atlasz 4. Budapest, 2015.
 • Es tu scholaris. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Szerk: F. Romhányi Beatrix – Grynaeus András – Magyar Károly – Végh András. Monumenta Historica Budapestiensia 13. Budapest, 2004. 13–36. – tanulmánykötet szerkesztés

Tanulmányok:

 • Végh András: Formsteinfragmente aus dem Königspalast in Buda. In: Budapest im Mittelalter. Ausstellungskatalog. Hg. Biegel, Gerd. Braunschweig, 1991. 251–252.
 • Végh András – Zádor Judit: Topographie und Architektur der Stadt Buda im Spätmittelalter.  In: Budapest im Mittelalter. Ausstellungskatalog. Hg. Biegel, Gerd. Braunschweig, 1991. 292–314.
 • Végh András: Adatok a budai palota Zsigmond-kori kapuihoz. Castrum Bene 2 (1992). 124–131.
 • Végh András: Anjou-kori kályha csempéi. Szobortalapzatok a budai várpalotából. Balusztrád-elemek a budai várpalotából. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Szerk. Mikó Árpád és Takács Imre. Budapest, 1994. 308–310, 339–347.
 • Végh András: A középkori budai királyi palota színes mázas tetői. In: Tanulmányok Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Budapest, 1994. 129–141.
 • Végh András: A középkori várostól a török erődig. A budai vár erődítéseinek változásai az alapítástól a tizenötéves háborúig. Budapest Régiségei 31 (1997). 295–310.
 • Végh András: Gotische Statuen aus dem Königpalast von Buda. In: Hans Multscher, Bildhauer der Spätgotik in Ulm. Ausstelungskatalog. Hg. Reinhardt, Brigitte– Roth, Michael. Ulm, 1997. 71–86.
 • Végh András: A középkori ágostonos kolostor felfedezése a Vizivárosban. Magyar Múzeumok 1998/3. 15–17.
 • Végh András: Előzetes jelentés a budai Szentpétermártir külváros területén 1991–1995 között folytatott régészeti kutatásokról. Budapest Régiségei 32 (1998). 329–340.
 • Végh András: Beiträge zur Geschichte des Neueren Kollegiat-Stiftes zu Unserer Lieben Frau oder St. Sigismund von Buda (Ofen). Acta Archaeologica 50 (1998). 215–231.
 • Végh András: Adatok a budai kisebb Szűz Mária, másnéven Szent Zsigmond templom alapításának történetéhez. Budapest Régiségei 33 (1999). 25–34.
 • Végh András: Régészeti feltárások a budai váralján, a középkori Tótfalu területén. Budapest Régiségei 33 (1999). 331–346.
 • Végh András: New excavations in the area of Szentpétermártir – a mediaeval suburb of Buda. In: Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Hg. Font, Márta Sándor Mária. Varia Archaeologica Hungarica IX. Budapest–Pécs, 2000. 67–74.
 • Végh András: Bakonybél – középkori padlótéglák. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szerk Takács Imre. Pannonhalma, 2001. 124–128, 144–146.
 • Végh András: Les statues gothiques découvertes au Palais royal de Buda. In: Un chateau pour un royaume. Histoire de chateau de Budapest. Paris 2001. 66–72.
 • Szebeni Andrea – Végh András: A budavári volt Helyőrségi templom. Budapest Régiségei 35 (2002). 427–457.
 • Végh András: Anjou-kori kályhacsempe lelet a budai Szentpétermártir külvárosból. Budapest Régiségei 35 (2002). 617–632.
 • Sabján Tibor – Végh András: Törökkori lakóház és kályha maradványai a budai Vizivárosból. In: A hódoltság régészeti kutatása. Szerk.: Gerelyes Ibolya – Kovács Gyöngyi. Opuscula Hungarica III. Budapest, 2002. 269–288. (angol verzióban is)
 • Végh András: Gerevich László. In: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Szerk. Bodó Sándor – Viga Gyula. Budapest,  2002. 309–310.
 • Végh András: Középkori városnegyed a Királyi Palota előterében (A Szt. György tér és környezetének története a középkorban.) Tanulmányok Budapest Múltjából 31 (2003). 7–42.
 • Végh András: A Szent György utca 4-10. számú telkek régészeti ásatása (előzetes jelentés) Tanulmányok Budapest Múltjából 31 (2003). 167–190.
 • Végh András: A Magyar Tudományos Akadémia budavári épületegyüttesének története a város alapításától 1686-ig. Budapest Régiségei 37 (2003). 209–236.
 • Végh András: A budai plébániák határjárásainak helyrajzi elemzése. In: Quasi liber et scriptura. Tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács Gyöngyi. Budapest, 2004. 641–654.
 • Végh András: Visegrád kárhozatos szabadságáról. In: Es tu scholaris. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Szerk.: Grynaeus András – Magyar Károly – Romhányi Beatrix – Végh András. Monumenta Historica Budapestinensis XIII. Budapest, 2004. 71–76.
 • Végh András: Matrakcsi Nászuh Buda ábrázolása. Budapest Régiségei 38 (2004). 207–215.
 • Végh András: Buda város első zsidónegyedének emlékei az újabb ásatások fényében. Zsinagóga, mikve, kutak. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2005. Szerk.: Kisfaludi Júlia. Budapest, 2006. 125–148. (angol verzió is)
 • Végh András: Zsigmond-kori szoborleletek a budai királyi palota környezetéből. In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond idejében 1387–1437. Szerk.: Takács Imre. Budapest, 2006. 219–224. (német és francia verzió is)
 • Végh András: Medieval stone cellars in the suburb of Buda (today Watertown). In: Forum Urbes Medii Aevi III. Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve středni Evropě. Ed. Doležel, Jiři. Brno, 2006. 76–80.
 • Végh András: A budavári Nagyboldogasszony-templom középkori kőfaragványainak sorsa közgyűjteményeinkben – Gyűjteménytörténeti vázlat. Budapest Régiségei 41 (2007). 323–338.
 • Végh András: Fragmente aus einem zerstörten königlichen Hof. Der Skulpturenfund des mitelalterlichen Königspalastes von Buda. In: Das Denkmal als Fragment – das Fragment als Denkmal. Denkmale als Attraktionen. Jahrestagung des Vereinigung der Landesenkmalpfleger (VdL) und des Verbandes der Landesarchäologen (VLA) und 75. Tag für Denkmalpflege 10-13. Juni 2007. in Esslingen am Neckar. Hg. Schmitt, Karen. Stuttgart, 2008. 327–337.
 • Végh András: A budai királyi palota reneszánsz vörösmárvány faragványai. In: Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udarban 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum 2008. március 19 – június 30. Szerk. Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András. Budapest, 2008. 317–319. (angol verzió is)
 • Végh András: Reneszánsz kőfaragványok és terrakottaelemek a Jagelló-kori Budán. Egy várbeli lakóház és leletei. In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Magyar Nemzeti Galéria 2008. március 28 – július 27. Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. Budapest, 2008. 54–59.
 • Végh András: A budai német mészárosok céhkönyvének helyrajzi vonatkozásai. In: A budai mészárosok céhkönyve és kiváltságlevelei.Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. (Források Budapest Közép- és kora újkori történetéhez I.) Szerk.: Kenyeres István. Budapest, 2008. 57–72, 139–158. (német verzió is)
 • Végh András: Reneszánsz szobortalapzatok a budai királyi palotából. In: Reneszánsz Látványtár. Virtuális utazás a múltba. Szerk.: Buzás Gergely – Orosz Krisztina – Vasáros Zsolt. Budapest, 2009. 99–103.
 • Végh András: Buda város középkori helyrajza: telekosztás és térszervezés egy alapított városban. Urbs 4 (2009) 35–49.
 • Végh András: Plot and system of plots in a 13th century founded Hungarian royal town – the example of Buda. In: Trnava a počiatky stredovekých miest. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12. Trnava, 2009. 79–86.
 • Végh András: Buda: the multi-ethnic Capital of medieval Hungary. In: Segregation, Integration and Assimilation: Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Ed. Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende. Farnham, Ashgate Publishing Ltd., 2009. 89–100.
 • Végh András: Mediaeval Archaeology in Urban Site. Investigations in Budapest I-II. Víziváros, the mediaeval Suburb of the Town of Buda. In: Vindobona – Aquincum. Problémák és megoldások a városi régészetben. Aquincum Nostrum II. 5. Budapest, 2009. 37–44.
 • Végh András: Reneszánsz ablakkeretek az egykori budai királyi palotából. Két vörösmárvány faragványcsoport egy készülő katalógusból. Művészettörténeti Értesítő 58 (2009). 29–44.
 • Végh András: Buda város régészeti emlékeinek kutatása 1985–2005 között. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Szerk. Benkő Elek – Kovács Gyöngyi. Budapest 2010. 173–188.
 • Végh András: Egy reneszánsz felirat töredékei és a budai királyi palota csillagképei. Művészettörténeti Értesítő 59 (2010) 211–232.
 • Végh András: A budai királyi palota Michael von Saurau útleírásában (1567). In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György – Török Gyöngyi. Budapest, 2011. 297–306.
 • Végh András: Urban development and royal initiative in the central part of the kingdom of Hungary in the 13th–14th centuries. Comparative analysis of the development of the towns of Buda and Visegrád. In: Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung. (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 22) Hg. Ferdinand Opll. Linz 2011. 431–446.
 • Végh András: The synagogues in Buda (14th–15th centuries): recent research. In: Archéologie du judaisme en France et en Europe. Colloque international, Paris, 14 et 15 janvier 2010. Ed. Paul Salmona – Laurence Sigal. Paris, 2011.
 • Végh András: Kutak, vízművek. Kiegészítés Buda város középkori helyrajzához. In: „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Kővári Klára – Miklós Zsuzsa. Budapest 2011. 327–332.
 • Végh András: La costruzione del Palazzo di Buda all’epoca de Mattia Corvino. Al confine tra stile gotico e rinascimentale.  In: Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Firenze, Museo di San Marco, 10 ottobre 2013 – 6 gennaio 2014. A cura di Péter Farbaky, Dániel Pócs, Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Enikő Spekner, András Végh. Firenze 2013. 126–129.
 • Végh András: Városfejlődés királyi kezdeményezésre. Buda és Visegrád 13-14. századi fejlődésének összehasonlító elemzése. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Szerk. Szentesi Edit – Mentényi Klára – Simon Anna. Budapest 2013. 143-151.
 • Végh András: Szakál Ernő, a budavári gótikus szoborlelet restaurátora. In: Archeologia - Altum Castrum online magazin, 6 oldal, 4. kép
 • Végh András: A Boldogasszony plébániatemplom késő gótikus épülete. In: Mátyás-templom. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter – Mátéffy Balázs – Végh András. Budapest, 2015. 79–86.
 • Szende Katalin – Végh András: Royal power and urban space in medieval Hungary. In: Lords and Towns in Medieval Europe. Ed. Anngret Simms – Howard B. Clarke. Ashgate, 2015. 255–286.
 • Végh András: A középkori Buda és Pest város agglomerációjának társadalma. In: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus. BTM Vármúzeum, 2016. március 18. ? július 24. Szerk. Benda Judit ? Kiss Virág ? Grażyna Lihończak-Nurek ? Magyar Károly. Budapest, 2016. 93–96.
 • Végh András: Magyarország késő középkori fővárosának helyrajza. In: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus. BTM Vármúzeum, 2016. március 18. ? július 24. Szerk. Benda Judit ? Kiss Virág ? Grażyna Lihończak-Nurek ? Magyar Károly. Budapest, 2016. 125–130.
 • Végh András: The Society of medieval Buda and Pest. In: On Common Path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Exhibition catalogue. Budapest History Museum, Castle Museum, 18 March – 24 July 2016. Ed. Judit Benda – Virág Kiss – Grażyna Lichończak-Nurek, Károly Magyar – Maxim Mordovin. Budapest, 2016. 93–96.
 • Végh András: The Topography of the Late Medieval Capital of Hungary. In: On Common Path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Exhibition catalogue. Budapest History Museum, Castle Museum, 18 March – 24 July 2016. Ed. Judit Benda – Virág Kiss – Grażyna Lichończak-Nurek, Károly Magyar – Maxim Mordovin. Budapest, 2016. 125–130.
 • Végh András: Buda-Pest 1300 – Buda-Pest 1400. Two Topographical Snapshots. In: Medieval Buda in Context. (Brill’s Companions to European History. Vol. 10.) Ed. Balázs Nagy – Martyn Rady – Katalin Szende – András Vadas. Leiden – Boston, Brill, 2016. 169–203.
 • Havasi Krisztina – Végh András: A budavári Nagyboldogasszony-templom középkori kőfaragványainak gipszmásolatai. A Nagyboldogasszony-templom és a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményei. Állapotfelmérés és katalógus, 2006. Ars Hungarica 42 (2016) 245–282.

OTKA:

 • 2014–2019 A budai vár Zsigmond-kori szoborleletei, OTKA program (BTM KO) kutatócsoportjának régész tagja
 • 2004-2008 Magyarország városainak történeti atlasza, OTKA program (T 046866) kutató

Kiállítási katalógusok:

 • Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521–1531. Budapesti Történeti Múzeum 2005. szeptember 30 – 2006. január 9. Szerk.: Réthelyi Orsolya – F. Romhányi Beatrix – Spekner Enikő – Végh András. Budapest, 2005. (angol verzió is)
 • Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udarban 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum 2008. március 19 – június 30. Szerk. Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András. Budapest, 2008. (angol verzió is)
 • Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Firenze, Museo di San Marco, 10 ottobre 2013 – 6 gennaio 2014. A cura di Péter Farbaky, Dániel Pócs, Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Enikő Spekner, András Végh. Firenze, 2013.
 • Szívmelengető középkor. Kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 14–16. század. Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2018. március 11 – szeptember 2. Szerk. Kiss Virág – Spekner Enikő – Végh András. Budapest, 2018.

Kiállítási katalógustételek, kötetekben:

 • Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Szerk. Mikó Árpád és Takács Imre. Budapest, 1994. Kat. V-30., VII-9, 13, 14-18, 20, 24
 • Hans Multscher, Bildhauer der Spätgotik in Ulm. Ausstelungskatalog. Hg. Reinhardt, Brigitte– Roth, Michael. Ulm, 1997. Kat. 8.a-k.
 • Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989–2004. Szerk. Zsidi Paula. Budapest, 2005. 140, 143, 145, 148, 153, 156, 185.
 • Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond idejében 1387–1437. Szerk.: Takács Imre. Budapest, 2006. Kat. 4.29–35., 6.27-28.
 • Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521–1531. Szerk. Réthelyi Orsolya – F. Romhányi Beatrix – Spekner Enikő – Végh András. Budapest, 2005. Kat. I-10., II-11-12, 14-16., III-17., IV-2-3, 7, 30., V-30., VI-4, 9-10., VII-37.
 • Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udarban 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum 2008. március 19 – június 30. Szerk. Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András. Budapest, 2008. Kat. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (171–175. o.), 2.2 (197. o.), 5.3 (255. o.), 6.3 (275–276. o.), 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 (305–309. o.), 9.6 (334. o.), 9.8, 9.9 (336. o.), 9.11, 9.12, 9.13 (338–339. o.), 15.3 (530. o.)
 • Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Magyar Nemzeti Galéria 2008. március 28 – július 27. Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. Budapest, 2008. Kat. I-2, I-3, I-4. (56–57. o.)
 • Reneszánsz Látványtár. Virtuális utazás a múltba. Magyar Nemzeti Múzeum, 2008. szeptember 26 – 2009. január 4. Szerk.: Buzás Gergely – Orosz Krisztina – Vasáros Zsolt. Budapest, 2009. Kat.16. – Kat.42., (200–211, 218–219. o.)
 • Látjátok feleim… Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Országos Széchenyi Könyvtár, 2009. X. 29. – 2010. II. 28. Szerk. Madas Edit. T1-2. 250-251. o.; T7-8. 323. o.; T15-16. 325. o.; T19. 327. o.; T27. 335. o.
 • Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Firenze, Museo di San Marco, 10 ottobre 2013 – 6 gennaio 2014. A cura di Péter Farbaky, Dániel Pócs, Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Enikő Spekner, András Végh. Firenze 2013. Cat. 28, 31, 32. (136, 138–139.o.)
 • Mátyás-templom. Budapesti Történeti Múzeum, 2015. április 15. – október 16. Szerk. Farbaky Péter – Mátéffy Balázs – Végh András. Budapest, 2015. Kat.. 3.32.–3.48. (121–136. o.)

Kiállítási vezetők:

 • Fény és árnyék. A főváros 1000 éves története. Budapesti Történeti Múzeum, állandó kiállítás. Szerk. Perényi Roland – Végh András. Budapest, 2013.

CD:

 • A budai Várnegyed (Az Enciklopaedia Humana Egyesülettel közösen kiadott CD vonatkozó tételei: Budapest, története a középkorban, Természeti környezet és előzmények, Buda erődítései, Mátyás-templom, Helyőrségi-templom, továbbá polgárházak)

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000535

Fontosabb külföldi konferenciák, előadások 2009-2015:

 • 2014. 09. 22–24. „Bricks and Building Ceramics in Medieval and Modern Urban Architecture of Central Europe (Forum Urbes Medii Aevi XIII) konferencián Wrocławban „Medieval Terracotta Finds from the Royal Palace of Buda” című előadás
 • 2011. 01. 28–29. Archäologisches Landesmuseum Brandenburg szervezésében tartott „Archäologie des Judentums in Mitteleuropa von der Spätantike bis in die Neuzeit” című nemzetközi konferencián „The archaeology of the mediaeval Jewish community of Buda (Ofen) – old data and recent excavations” című előadás
 • 2010. 03. 15–17. Stadtarchäologie Wien által szervezett műhelybeszélgetésen Bécsben a Stadtarchäologie előadótermében (Wien-Melding) „From Medieval Town to Ottoman Fortress” című előadás
 • 2010. 01. 14–15. INRAP (Paris, Franciaország) és a Musée d'art et d'histoire du Judaisme meghívására az „Archéologie du judaisme en France et en Europe.” című nemzetközi konferencián a múzeum előadótermében „The synagogues in Buda (14th – 15th centuries): recent research” című előadás
 • 2009. 10. 08. Előadást tartottam a Wiener Stadt- und Landesarchiv (Wien, Ausztria) meghívására a levéltár által szervezett „Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung” (2009. 10. 06–09.) című konferencián a levéltár előadótermében (Wien, Gasometer) „Royal initiative ad urban development. Buda and Visegrád.” című előadás
 • 2009. 05. 14. Előadást tartottam az Institut für vergleichende Städtegeschichte (Münster, Németország) meghívására az intézet által szervezett „Raum der Stadt – Stadt der Räume. Fragen zur Pluralität städtischer Topographien” című műhelykonferencián (Masterclass des Projekts B4 im Excellenzcluster „Religion und Politik”) az intézet előadótermében „Royal Court in the Urban Space. Interactions between royal residence and town, the example of Buda (Ofen) the late medieval capital of Hungary” című előadás
 • 2009. 01. 23. Östereichisches Akademie des Wissenschaften „Hofburg projekt”-jének meghívására a kutatóprogram 13. műhelybeszélgetésén („Bau- und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg”) Bécsben a Bundesdenkmalamt előadótermében (Hofburg, Ahnensaal) „Die gotischen und renaissancezeitlichen Architekturfragmente der Burg zu Buda” címmel.)