Szembenézés és párbeszéd

Eleven emlékezet

2008.

Az „Eleven emlékezet – Szembenézés és párbeszéd” című kétnyelvű (német-magyar) konferenciánk az első nyilvános szereplésünk. A Holokauszt Emlékközpontban megtartott programban hazai és külföldi példákon keresztül vizsgáltuk a szembenézés munka oktatásba is beépíthető módszereit és eszközeit, konkrét tapasztalatokat bemutatva, konzultációkra, vitákra is lehetőséget nyújtva a résztvevőknek. A főként pedagógus meghívottak az ELTE Germanisztikai Intézet, Árkossy Katalin adjunktus vezette pozitív hazai és nemzetközi projektgyakorlatát (bilinguális történelemtanításra jogosító kiegészítő másoddiplomás képzés történelem-német szakos hallgatóival a Holokauszt több perspektívából történő dekonstrukcióját vizsgálták), a „A mühldorfi koncentrációs tábor emlékezetéért” Egyesület (Für das Erinnern KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart e. V.) két évtizedes munkáját és több hazai civil szervezet kezdeményezéseit, eredményeit ismerhették meg. Az egyes paneleket beszélgetés, vita zárta és csoportos, valamint egyéni konzultációkra is lehetőséget biztosítottunk. A rendezvény négy részből állt:

  • A Holokauszt reflexiók az utókorban panelben az előadók saját Holokauszt emlékezet gyakorlatukon keresztül érzékeltették a nehézségeket és az előnyöket, valamint a munkában a párbeszéd szerepét, az oktatásba is beépíthető módszereket, eszközöket, tapasztalatokat kínálva a többségében pedagógus és civil résztvevőknek.
  • Az Emlékezethelyzet panelben kutató ismertette a XX. századi diktatúrák hatásainak összegződését az emlékezet-munka szempontjából és elemezte a közelmúlt és a jelen hazai állapotait, valamint Holocaust túlélő foglalta össze saját tapasztalatait.
  • A Szembenézés és párbeszéd Kerekasztalunk a szembenézés problémái, a párbeszéd lehetősége és lehetetlensége témát járta körül, a konferencián fölvetettekre, a panelekben és a vitákban megfogalmazottakra reflektált.
  • A programot Kriza Bori: Dübörög a nemzeti rock című dokumentumfilmjének vetítésével és az alkotókkal való feldolgozással zártuk.
A konferenciának Mózes Katalin festőművész Holokauszt interpretációi adtak keretet.

Partnereink kiválasztásáról:
ELTE Germanisztikai Intézet – Árkossy Katalin adjunktus bilinguális történelemtanításra jogosító kiegészítő másoddiplomás képzésben részt vett történelem-német szakos hallgatóival az Eichstätti Katolikus Egyetem Történelemtudományi Tanszékén végzett kutatásban vett részt. Az egyetemisták e kutatás alapján a Holokauszt több perspektívából történő dekonstrukcióját vizsgálták, a mühldorfi koncentrációs tábor egykori magyar häftlingjeivel is készítettek interjúkat. A projektben önkéntes volt a részvétel, hatására a fiatalokban a tények megismerésének és e tények pontos továbbadásának igénye nőtt. Elkötelezettségük a konferencián tartott előadásukból is kitűnt. „A mühldorfi koncentrációs tábor emlékezetéért” Egyesület (Für das Erinnern KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart e. V.), amelynek tagjai – az egykori koncentrációs tábort befogadó település lakói, köztük volt lágeralkalmazottak leszármazottai – Magyarországon ismeretlen módon és intenzitással néznek szembe a felmenőik által rájuk hagyott súlyos történelmi hagyatékkal, és erre késztetik politikai és társadalmi környezetüket is. Az egyesület tagjai 10 éves, a bajor állammal is folytatott párbeszéddel érték el, hogy a volt láger helye nem az enyészeté lett, nem maradt magántulajdonban, hanem emlékhelyet létesíthettek a területen és saját kutatásaikra is alapozó, a felmenőik felelősségét hangsúlyozó lágervezetéseket tartanak. Megkeresték az egykori häftlingeket, akikkel 20 éve tartják a kapcsolatot és segítik őket, amiben tudják. „Párbeszéd a toleranciáért” Program (a Mirjam Ben David vezetésével, a KÚT Alapítvány és a Szociális Innováció Alapítvány gondozásában 1999. óta működő csoport) történészek, tanárok, teológusok és pszichológusok bevonásával évente rendez a vészkorszak emlékezetének továbbvitelét segítő konferenciát, valamint – Ariadne néven – a túlélő áldozatok emlékeinek földolgozását segítő korosztályos csoportot működtet. A személyes emlékezetmunkát kiadványokkal is segítik.

A konferencia révén kialakult kapcsolatok megmaradtak, további közös programok jöttek létre és önkénteseink is lettek e körből. A konferenciáról kép- és hangfelvételek készültek, a dokumentáció a Holokauszt Emlékközpont gyűjteményében és honlapján is hozzáférhető, valamint partnereink webhelyén is megtalálható. További publikáció: a Mazsike webhelyén.

A projekt az említett partnerekkel, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány együttműködésével, a Mazsihisz, a B’nai B’rith Budapest és magánszemélyek támogatásával, Mózes Katalin festőművész felajánlott alkotásai környezetében, minden közreműködő önkéntes munkájával valósult meg.
Projektvezető Talyigás Katalin és Pap Ágnes.