Dr. Magyar Károly
Magyar Károly

1957. december 24-én született Budapesten.

Tanulmányok:

 • 1982. ELTE BTK régészet-történelem diploma
 • 2008. PhD ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program (http://doktori.btk.elte.hu/hist/magyarkaroly/tezisek.pdf)

Munkahelyek:

 • 1982– Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztály, főmúzeológus

Régészeti munkák:

(ásatásvezetés, próba- és megelőző feltárás, ásatási részvétel, régészeti megfigyelés)
  Eger
 • 1976–77. Eger (Kozák Károly mellett)
 • Óbuda
 • 1981. Óbuda (Altmann Júlia és Bertalan Vilmosné mellett)
 • Buda - Királyi palota
 • 1982–83., 1986–89., 1993., 1995., 1998–2000., 2004–2006., 2011–2014. Északi előudvar (részben Zolnay László mellett), Csikós udvar (részben Tóth Anikóval), Öntőház udvar (részben Benda Judittal és Tóth Anikóval), DNy-i várlejtő/Kemál Atatürk sétány, az egykori királyi kertek helyén (Tóth Anikóval), Keleti várlejtő (a Turul szobor alatt), Déli nagy rondella, Déli zártkert (részben Tóth Anikóval), Keleti terasz;
 • Buda - Szent György tér
 • 1982–83., 1994–2000., 2012. DNy-i terület: a volt királyi istálló helyén (előbb részben Zolnay László mellett, utóbb részben Tóth Anikóval), a D-i, középső terület: a Koldus kapu előtti sáv (részben Tóth Anikóval), DK-i terület: a Budavári sikló előtere (részben Altmann Júliával);
 • Buda - Víziváros/Halászváros
 • 1997., 2004–2006., 2010. Hunyadi János út/Csónak utca: a volt Lónyay/Hatvany villa helyén (Tóth Anikóval), Fő u. 1. (Fényes Gabriellával) és Fő u. 2. (Kérdő Katalinnal), Lánchíd u. 19-21. (Fényes Gabriellával);
 • 2005., 2008–2009., 2013-2014. Rakpart a Clark Ádám tértől a Döbrentei térig (Budai főgyűjtőcsatorna fektetése), Lánchíd utca: Ybl Miklós tér rekonstrukció (Nyékhelyi Dorottyával és Sándor Ildikóval), Öntőház utca közműfektetés (Sándor Ildikóval), Váralja utca közműfektetés;
 • Wharram Percy
 • 1987. Az angliai Wharram Percy (Yorkshire) elpusztult falu sokéves feltárási programjának egy szakaszában (a Deserted Medieval Villages Research Group projektje keretében)

Publikációk:

 • 1984. Recenzió Zolnay László: Az elátkozott Buda - Buda aranykora (Bp. 1982.) c. munkájáról, Budapest Régiségei 26.(1984.) 376-377.
 • 1986. Budapest - Budavári középkori királyi palota. Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 246. Budapest (magyar és német nyelven)
 • 1991. A budai vár Árpád-kori topográfiája. In: Régészet és várostörténet tudományos konferencia (Pécs 1989. március 16-18.) Dunántúli Dolgozatok ©Történettudományi Sorozat 3., Pécs, 1991. 91-106.
 • 1991. Buda im 13. Jahrhundert. In: Budapest in Mittelalter. Braunschweig 1991.(Hg. von Gerd Biegel) 153-184.
 • 1991. Der Königspalast in Buda. In: Budapest im Mittelalter. Braunschweig 1991. (Hg. von Gerd Biegel) 201-235.
 • 1991. Ofenkacheln aus dem Budauer Königspalast. In: Budapest im Mittelalter. Braunschweig 1991. (Hg. Gerd Biegel) 274-287.
 • 1992. A Budavári Palota Északi, ún. Koldus-kapujának tornya az újabb kutatások tükrében. Budapest Régiségei 29. (1992.) 57-92.
 • 1992. Ásatások a Budavári Palota területén és annak északi előterében 1982–1991. között. Budapest Régiségei 29. (1992.) 109- 114.
 • 1992. Középkori pecsétnyomó a budai vár területéről. Budapest Régiségei 29. (1992.) 229-235.
 • 1994. A budavári Szent György tér és környéke a történelem tükrében. Falu - Város - Régió 1994/6-7.
 • 1995. A budavári királyi palota rövid építéstörténete. In: Budapesti Történeti Múzeum Bp. 1995. (Szerk.: Buzinkay Géza, Havassy Péter) 12-19. (német és angol nyelven)
 • 1997. A középkori budai királyi palota fő építési korszakainak alaprajzi rekonstrukciója I. Budapest Régiségei 31. (1997.) 101-120.
 • 1998. A budavári királyi palota. Magyar Múzeumok 4. 1998/3. 29-32.
 • 1999. Műtárgyleírások a Hungaria Regia 1000–1800. - Fastes et défis. kiállítási katalógusban (Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9. octobre 1999. – 9. janvier 2000.) Turnhout, 1999. (szerk.: Basics Beatrix, Johan Van der Beke) műtárgyainak leírásában: 42-48., 53-56., 58-66., 68., 85-86., 92. tételek
 • 2000. A budavári királyi palota vázlatos építéstörténete. In: A budavári királyi palota évszázadai. Bp. 2000. (Szerk.: F. Dózsa Katalin) 35-60. (magyar, német és angol nyelven)
 • 2001. L’architecture du château jusqu’a la fin de la domination turque. In: Un château pour un royaume – Histoire du château Budapest. (Kiállítási katalógus) Musée Carnavalet, Histoire de Paris, 15 Juin – 16 septembre 2001. Éd. Paris–Musées. Paris, 2001. 44-49.
 • 2001. Découverte du château médiéval et reconstuction du palais royal aprés 1945. In: Un château pour un royaume – Histoire du château Budapest. (Kiállítási katalógus) Musée Carnavalet, Histoire de Paris, 15 Juin – 16 septembre 2001. Éd. Paris–Musées. Paris, 2001. 64-65.
 • 2000. Törökkori erődítések a budai vár déli részén. In: A hódoltság régészeti kutatása (A Magyar Nemzeti Múzeumban 2000. május 24–26. között megtartott konferencia előadásai) 2002. Opuscula Hungarica III. szerk.: Gerelyes Ibolya, Kovács Gyöngyi. Magyar Nemzeti Múzeum – Budapest 2002. 59-70.
 • 2003. A budai királyi palota. In: Magyar régészet az ezredfordulón Főszerk.: Visy Zsolt, felelős szerk.: Nagy Mihály. Kiadó: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Teleki László Alapítvány Budapest 2003. 355-359.
 • 2003. ua. megjelent angol nyelven is: The Royal Palace of Buda. In: Hungarian Archeology at the Turn of The Millennium. Bp. 2003. 355-359.
 • 2003. A budavári Szent György tér és környékének kiépülése (Történeti vázlat 1526-tól napjainkig) Tanulmányok Budapest Múltjából XXXI. (2003.) 43-126.
 • 2003. Turkish Defences in the Southern Part of Buda Castle. In: The Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. (Opuscula Hungarica III) Ed.: Ibolya Gerelyes, Gyöngyi Kovács – Hungarian National Museum Budapest, 2003. 63-73.
 • 2004. Adatok a budai István-torony kérdésköréhez. In: „Es tu scholaris”: Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Szerk.: Romhányi Beatrix et al. Bp. Budapesti Történeti Múzeum. 2004. 13-66. (Monumenta Historica Budapestiensia 13.)
 • 2005. Kiállítási katalógusszöveg „Et … introivit ad Hungariam sola germanica ancilla nomine Maria, …” Habsburg Mária és Buda. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531. Szerk.: Réthelyi O., F. Romhányi B., Spekner E., Végh A. Bp. 2005. 87-105.
  u. a. a katalógus angol nyelvű változatában is: Mary of Hungary. The Queen and Her Court. 1521–1531. Bp. 2005. 97-119.
 • Buda: Egy város születése. In: Tatárjárás. Szerk. Ritoók Á., Garam É. Budapest 121-124. (Kovács Eszterrel közösen)
 • 2007. Residenzen des Königs und der Königin. In: Maria von Ungarn (1505–1558.) Eine Renaissancefürstin. Hgg. M. Fuchs – O. Réthelyi. Geschichte in der Epoche Karls V. - Band 8. Münster 2007. 381-399.
 • 2007. Beszámoló Buda első, XV. századi és török kori vízműveinek feltárásáról. Magyar Múzeumok 2007/3. (Ősz) 20-23.
 • 2008. Gondolatok a Mátyás kori rezidenciák kérdésköréhez. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus 89-99. old. Szerk.: Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Budapesti Történeti Múzeum 2008. március 19–június 30. Budapest 2008.
 • 2008. A budai középkori királyi palota építészeti együttesének változásai (1340-1440.) európai kitekintésben. (A PhD disszertáció kézirata, a tézisek részletes angol nyelvű összefoglalója: The Changing Architectural Face of the Mediaeval Royal Palace at Buda /1340-1437/ with an Outlook to Europe.)
 • 2008. „Towards a Reconstruction of Matthias-Era Residences”(a PhD disszertáció angol nyelvű változata), Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Bp. 2008.
 • 2008. The City and the Castle: An Example of the Cohabitation in the Case of Buda. Forum Urbes(!) Medii Aevi 5. Městské fortifikace ve vrcholně středověkỳch městech střední Evropy. Red.: V. Kobřik, M. Peška. Brno, 2008. 96. skk.
 • 2008. Budapest I. Fő utca 2. In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2008. 155-156. Kat. sz. 43.
 • 2009. Katalógustételek In: „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig Oszágos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29–2010. február 28. Szerk.: Madas Edit Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009. T 34-36. 380-382.
 • 2010. Blessing or curse? Old archaeological remains on new building sites/Károly Magyar In: Vindobona - Aquincum: Herausforderungen und Ergebnisse in der Stadtarchäologie: Kihívások és eredmények a városi régészetben, Wien, 3-4. Dezember 2009/red. Ute Stipanits, Orsolya Láng, BTM, Budapest, 2010. 85-95. p.
 • 2010. Esettanulmány a Budai Főgyűjtő csatorna Lánchíd és Döbrentei tér közötti szakaszán 2008–2009-ben végzett régészeti megfigyelési munkák kapcsán. In: Aquincumi Füzetek 16. 2010. 86-104.
 • 2010. A középkori budai vízművekről. In: A középkor és a koraújkor régészete Magyarországon. Szerk.: I. Budapest 2010. 189-206.
 • 2010. Buda és Prága: Két királyi-királynéi rezidencia a középkor végén. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 11. 2010/1. 15-42.
 • 2011. Budapest I. ker., Fő utca 2, ásatási jelentés In: Aquincumi Füzetek 17. 2011. 157-160.
 • 2011. Gerevich László - A Budapesti Történeti Múzeumban eltöltött évek. In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911-1997.) középkori kutatásai. Kiállítási katalógus. Szerkesztette: Benda Judit, Benkő Elek, Magyar Károly. BTM, Budapest 2011. 13-15.
 • 2011. A budai vár feltárása. In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911–1997.) középkori kutatásai. Kiállítási katalógus. Szerkesztette: Benda Judit, Benkő Elek, Magyar Károly, BTM Budapest 2011. 30-34.
 • 2011. A budai középkori királyi palota építészeti összképe. In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911–1997.) középkori kutatásai. Kiállítási katalógus. Szerkesztette: Benda Judit, Benkő Elek, Magyar Károly. BTM, Budapest 2011. 35-43.
 • 2011. Leletek a budai középkori palotából. In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911–1997.) középkori kutatásai. Kiállítási katalógus. Szerkesztette: Benda Judit, Benkő Elek, Magyar Károly. BTM, Budapest, 2011. 44-47.
 • 2011. Többágú lőrések a középkor végi és kora újkori magyar várépítészetben. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk.: Terei György, Kovács Gyöngyi, Domokos György, Miklós Zsuzsa, Mordovin Maxim, Budapest. 2011. 127-139.
 • 2012. Esztergom és Buda közös momentumai. Esztergom, Buda, Pozsony és Visegrád középkori topográfiai hasonlóságai. In: Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70 éves születésnapjára. Szerkesztette: Tari Edit. Esztergom – Budapest, 2010. (2012.). 206-212.
 • 2012. Királyi székhelyek – királyi paloták. (Royal Centers – Royal Palaces) Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 7 (2012.) 45-95. (582-585.)
 • 2013. Magyar Károly – B. Nyékhelyi Dorottya: Bp. I. Várkert Bazár. Aquincumi Füzetek 19. 2013. 151-152.
 • 2013. Egy apró adalék a Felvidék és a Balassák 16. századi várépítészetéhez. / Jeden drobný dodatok k výstavbe hornouhorkých hradov a k Balašovcom v 16. storočí. In: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. Zborník z medzinarodnej konferencie Modrý Kameň, jún 2012. Zostavile Helena Ferenczová a Erika Antolová. SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hraček hrad Modrý Kameň, (h.n.) 2013. 47-52.
 • 2014. A Várkert Bazár és környéke a történeti és régészeti adatok alapján. In: Királyi Várkert Bazár 1875-2014. A várkert Bazár újjászületése – 2014. április 3. Emlékkönyv (Swietelsky – WHB) 81-93.
 • 2014. Régészeti ásatások az Öntőház udvar területén. In: Királyi Várkert Bazár 1875–2014. A várkert Bazár újjászületése – 2014. április 3. Emlékkönyv (Swietelsky – WHB) 94-103.
 • 2014. Régészeti ásatások az Öntőház udvar területén – Archaeological excavations in the territory of the Öntőház (Foundery) Court / Magyar Károly. In: Aquincumi füzetek 20 (2014.), 61-92.