Dr. Lénárt András
Lénárt András

Az ELTE BTK történelem szakán doktori disszertációját az 1956-os forradalom után emigrált és Ausztriában letelepedet diákok élettörténeteiből írta. Érdeklődési körének megfelelően írásai elsősorban az oral history, az 1956-os magyar forradalom történetének és a magyarországi holokauszt és a zsidóság 1945 utáni történetének kérdéseit tárgyalják.

Tanulmányok:

 • 2010 PhD (doktori disszertáció: A Nyugat képe életútinterjúkban. 1956-os magyar emigráns diákok életút-elbeszélései menekülésükről, a Nyugatról, a Keletről)
 • 2002– PhD tanulmányok az ELTE Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszékén
 • 2002 Diplomamunkák megvédése: 1. Spanyolország csatlakozása az Európai Unióhoz (ELTE BTK Spanyol nyelv és irodalom szak), 2. Reklám Magyarországon az 1960-as években (ELTE BTK Történelem szak)
 • 1997–2002 ELTE Szociológiai Intézet, szociológia szak, médiaszociológia szakirány
 • 1995–2002 ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem és spanyol nyelv szak
 • 1990–1995 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium két tannyelvű tagozata

Munkahelyek:

 • 2019– óraadó, Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem
 • 2019– történész, Holokauszt Emlékközpont
 • 2019 szerkesztő, Holokausztfoto.hu
 • 2016 társszerkesztő, „Ki kicsoda ’56-ban?” történelmi arcfelismerő projekt (https://www.facebook.com/kikicsoda56ban/)
 • 2014 honlap- és projektszervező, CEU-OSA (www.csillagoshazak.hu)
 • 2003–2019 történész, OSZK 1956-os Intézet és Oral History Archívum

Külföldi ösztöndíjak:

 • 2019– Institut für die Wissenschaften vom Menschen ösztöndíj, IWM (Bécs)
 • 2009 Collegium Hungaricum és Ernst Mach (Bécs) ösztöndíj
 • 2005 szeptember Collegium Hungaricum (Bécs) kutatói ösztöndíj
 • 2005 május Klebersberg Kunó kutatói ösztöndíj, Collegium Hungaricum (Bécs)
 • 2001 tavaszi szemeszter ERASMUS-ösztöndíj, Humboldt Egyetem Europäische Ethnologie tanszék (Berlin)

Válogatott publikációk:

 • Az életművész. (Oral History tanulmány) In: Az 1956-os Intézet Évkönyve 2000., Budapest, 2000., 179–192. p.
 • Stíluskérdés? Az elbeszélt források néhány ismérvéről és publikálásukról In: Az 1956-os Intézet Évkönyve 2004, Budapest, 211–231. p.
 • A Magántörténelem 1956 és a Kádár-korszak projekt keretében szerkesztett interjúk (Dr. Forintos György, Gömöri György, Karátson Gábor, Pákh Tibor, Pelcz József)
 • „Az én huszadik századom” Recenzió Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem (2005, Holnap kiadó) c. könyvéről. Múltunk, 2005 I/4. 201–206. p.
 • Ismerős ízek? Magyarországra látogató emigránsok a Kádár-korszakról. Múltunk 2009/4. 122–151. p.
 • Az elbeszélt források használata a jelenkortörténet-írásban. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series tom. XXXVI. Sectio Scientiarum Medialium.
 • Az interjú mint sajtóműfaj és módszer c. konferencia írásban megjelent előadásai. (Szerk. Martin József) Eger, 2009, Eszterházy Károly Főiskola, Médiatudományi tanszék. 57–65. p.
 • A párt a földeken. Agrárkérdések Szombathelyen, 1945–1961. In: Fejezetek Szombathely legújabb kori történetéből. Acta Savariensa 21. 111–134. p.
 • A Kádár-korszak egkisebb és egyben legnagyobb téesze. A szombathelyi Kertész MGTSZ története. In: Fejezetek Szombathely legújabb kori történetéből. Acta Savariensa 21. 156–179. p. Budapest 100. Budapest, 2011/1. (Tamási Miklóssal közösen)
 • Egy sorozatról: a Társadalomtudományi Könyvtár. In: Kádárizmus. Átereszek. Az 1956-os Intézet Évkönyve 2010. Szerk: Kozák Gyula. Budapest, 2011, 1956-os Intézet 154–184. p.
 • 1956 emigráns vesztesége. Az 1956-os magyarországi elvándorlásról. Rubicon, 2011/9–10. 103-107. p.
 • „Nevet nem szabad kérdezni!” Közvélemény-kutatás Magyarországon 1945 és 1949 között. In: A demokrácia reménye Magyarország, 1945. Évkönyv XIII. 2005, 1956-os Intézet. Budapest, 2005, 146–175. p.
 • Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen. In Die ungarische Revolution und Österreich 1956. Hrsg. Murber, Ibolya und Fónagy, Zoltán.Wien, Czernin Verlag, 2006. pp. 465–495. p.
 • Nyugdíjas diákok visszaemlékezései az ausztriai magyar gimnáziumokról, 2005 – 1956. Educatio, 2006/3. 623–630. p.
 • Magyar diákok Ausztriában 1956–57. Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések II. Főszerkesztő: Topits Judit, szerkesztő: Lénárt András, Budapest, 1956-os Intézet, 2006
 • „Történetgyűjtés” – Oral history archívumok Magyarországon, Aetas, 21. évf, 2007/2, 5–30. p.
 • Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten. In: Der Ungarnaufstand. Das Jahr 1956 in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Kende, Péter und Wolgast, Eike Budapest, 2007. 73–82. p.
 • Recenzió: Stefano Bottoni (főszerk., bev.): Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956–1959), Múltunk, 2007/4 110–118. p.
 • Újra „otthon”. Hazalátogató ötvenhatos emigránsok. Évkönyv XVI. 2008, 1956-os Intézet. Budapest, 2008.
 • 1956 emigráns vesztesége. Az 1956-os magyarországi elvándorlásról. Rubicon, 2011/9–10. 103–107. p.
 • A Köztársaság téri kommunista pártház ostroma a tudósítások kereszttüzében. In: Esemény és narratíva. történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke — Rainer M. János. Budapest, 2013, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 82–106. p.
 • „Kiszabadulva” – 56-os diákok nyugati kalandozásai az ötvenes-hatvanas évek fordulóján. Forrás, 2013. május, 31–51. p.
 • 56. utca. A forradalom gyerekszemmel. Az 1956-os Intézet és a Káva Kulturális Műhely kiállítása a Sziget Fesztiválon, 2006, projektvezető

Publikációs jegyzék:

http://www.rev.hu/hu/node/100