Legyen partnerünk
egy európai oktatási programban!

Részletek...
Krókusz Projekt

Hírlevél

Iratkozzon fel,
hogy elsőként értesíthessük
programjainkról!

Feliratkozás...
Hírlevél

2018

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés: tanári workshopok, rendhagyó történelemórák, idegenvezető-képzés, nonformális holokausztoktatási-program, ismeretterjesztő séták
Kulturális tevékenység: múzeumpedagógiai programok, Közös hang történelmi performansz
Kulturális örökségvédelem: a Kulturális Örökség Napjai és a Kutatók Éjszakája keretében séták, beszélgetések
Emberi és állampolgári jogvédelem: Krókusz Projekt nevű nemzetközi holokausztoktatási programunk nem elsősorban történelmi ismeretek közvetítését célozza, hanem az előítélet felismerését és az előítéletekkel szembeni fellépés, valamint az emberi jogok szabad gyakorlásának elősegítését

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Célcsoport
Krókusz Projekt: hazai és határon túli magyar diákok, tanárok, más ifjúsági közösségek, vallási csoportok
Rendhagyó történelemórák: tanárképzős egyetemisták, középiskolások
Képzés: idegenvezetők
Séták, múzeumpedagógiai programok: bárki

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma
többezer fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Programjainkban a célok együtt valósultak meg. Képzéseink alapján egyre több idegenvezető az új tudományos eredményekre építi vezetéseit, veti el az áltudományos téziseket, féligazságokat és hazugságokat. Múzeumi innovációnk (történelmi performanszok tárlatvezetésben) fiatalokat vonzott a múzeumba, ezzel és egyéb programjaink segítségével is nőtt a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteménye iránti érdeklődés. Két tucatnál több hazai és határon túli településen készítettek a diákok előítéletmentességet közvetítő projekteket, emlékeztek meg a holokauszt másfél millió gyerekáldozatáról. A rendhagyó történelemóráinkon elhangzottakat az ELTE tanárszakosai viszik tovább. A kulturális-történelmi örökségről való tudásátadás a tanárok körében is bővült.

Projektek bemutatása
Projektjeinkben ügyelünk arra, hogy a tőlünk nyerhető tudományos megalapozottságú információ a lehető legtöbb emberhez eljusson: egyre több ember szemlélje a világot a tőlünk nyert releváns történettudományos ismeretek – a tények – alapján, és kedvet kapjon rá, hogy a tények formálják véleményét. Éppen ezért projektjeink többsége multiplikátorképzés. Programjaink másik jellemzője, hogy interaktívak, a résztvevőkkel közösen épülnek, indirekt módszereket (pl. az élménypedagógia módszereit) alkalmaznak, és igénylik a párbeszédet. Ügyelünk arra is, hogy egy-egy programban kevés résztvevőt fogadjunk, mert csak így van lehetőség elmélyült, élvezetes együttlétre, az átadott tudás beépülésére.

1. Az ismeretlen középkori Budavár idegenvezető-képzés
A Budapesti Történeti Múzeum együttműködésével 2016 óta megvalósuló képzés célja, muníciót adni az idegenvezetőknek ahhoz, hogy a világörökség részét képező budai Várat a legkorszerűbb ismeretek felhasználásával tudják bemutatni. Ehhez nyújtunk interaktív képzést, konzultációkkal, vizsgalehetőséggel és létesítünk a résztvevőket a képzés után is összetartó, a projekttel tartós kapcsolatot biztosító Facebook-csoportokat. A barátságos együttlét fontos eszköz a tudásközvetítésben. Előadóink lényegében „beszélgetőtársak”, a téma kiemelkedő szaktekintélyei, akik elméleti és terepmunkán segítenek ismerkedni a legújabb kutatások eredményeivel és leleplezik a legendákat, féligazságokat, hazugságokat. A programok úgy épülnek fel, hogy a résztvevők közös felfedezésként élhessék át a tanulnivalót.
https://www.szembenezes.hu/kepzesek/az-ismeretlen-kozepkori-Budavar/

2. Fény és Árnyék – Budapest 1000 éve idegenvezető-képzés
Ugyancsak a Budapesti Történeti Múzeummal közösen, a Vármúzeum Budapest – Fény és Árnyék című kiállítására építve, a főváros történetének ezer évén vezetjük végig a résztvevőket. A megoldások és az eszköztár a másik képzésével azonos.
https://www.szembenezes.hu/kepzesek/feny-es-arnyek/

3. Közös hang – Barokk paloták, barokk sorsok, szerelmek, háborúk
Tárlatvezetés összművészeti projektben – Összművészeti projekt tárlatvezetésben
Egyéves fejlesztésű múzeumi innovációnk első darabja (a Budapesti Történeti Múzeummal való négyéves együttműködés egyik eredménye): a művészeteket hívja segítségül a tudományos ismeret átvitelére és elmélyítésére. A múzeumok programjai iránt amúgy nem nyitott közönség érdeklődését is fölkeltve, segít másképp nézni a történelemre. A programban a know-how az alapítványé, a megvalósítás nagyobb részét is az alapítvány önkéntesei vállalták, a BTM pályázata a közreműködő művészek és a PR-munka egy részének finanszírozását biztosította. E programnál is szempont, hogy kis létszámú közönséget fogadunk, ezért nem olcsó az előállítása. Az önkéntesek és a művészek, előadók nyomott áron való közreműködése tette lehetővé a bemutatkozást. A sikeres program több előadás/vezetés megvalósításával és szponzorálással folytatódhat.
https://www.szembenezes.hu/kozos-hang/barokk-palotak-barokk-sorsok-szerelmek-haboruk/

4. Hűlt helyek – Múltfaggató séták: Középkori zsidó emlékek nyomában a Várban és a Vár alatt
Itt is a legkorszerűbb, autentikus forrásból származó ismeretek élményszerű átadása a cél, valamint az itt élt közösségek együttműködésének, közös életük bemutatásával az előítéletek lebontása. Havi rendszerességű sétáinkat a Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár kutatói vezetik, akik a BTM gyűjteményének felhasználásával is, elmesélik és megmutatják a sétálóknak a IV. Béla alapította, soknemzetiségű királyi város középkori történetét, látható és láthatatlan relikviáit, rávilágít az összefüggésekre és ezek máig tartó hatására. Az önkéntesekkel megvalósított sétákon (csak a sétavezetőt díjazzuk), szokásunk szerint, kevés vendéget fogadunk, hogy igazi élmény lehessen a program. Programunkat a Kulturális Örökség Napjai és a Kutatók Éjszakája programban is megtartottuk.
https://www.szembenezes.hu/setak/kozepkori-zsido-emlekek-nyomaban/

5. Nyomozó leszek!
A BTM-mel közös program a Krókusz Projekt része, múzeumpedagógiai foglalkozás a Vármúzeumban. Célja, hogy a diákok megismerjék lakóhelyük és a főváros történetének összefüggéseit, átéljék az „egy hajóban evezünk” élményét.
https://www.szembenezes.hu/ifjusagi-projektek/krokusz-projekt/

6. Krókusz Projekt
Támogatási program elnevezése: Krókusz Projekt
Támogató megnevezése: EU (Európai Bizottság – Európa a Polgárokért Program)
Támogatás forrása: nemzetközi forrás
Támogatás időtartama: 2017. július – 2018. április

Támogatott projekt bemutatása:
Az EU-s támogatásból befejeződött a 2017–18-as tanév projektje, számos értékes feldolgozást készítettek a diákok. A 2018-as új támogatással 23 hazai és határon túli település diákjai csaknem másfél ezer virágot ültettek a holokausztban meggyilkolt másfél millió gyerek emlékére, és az előző évihez hasonlóan, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára építettek a genocídiumokat elutasító, előítéletmentességet erősítő, a konfliktusok lebontásában szerepet vállaló Európai Unió megismerését is segítő projekteket. A projekt folyamán a munka tárgyi alapjait biztosítottuk, a tanárok felkészítésére és támogatására workshopokat és helyszíni tanácsadást szerveztünk, meghívott vendégekkel foglalkozásokat vezettünk, a tanári munkát segítő szakanyagokat írtunk és fordítottunk, melyeket a résztvevők rendelkezésére bocsátottunk. Megszerveztük a projekt PR-ját és belső kommunikációját, fejlesztettük a honlapját és a belső kommunikációt támogató Facebook-csoportot létesítettünk, illetve tartottunk fenn. A magyar projekt logójával ellátott esernyőket készíttettünk, hogy a Krókusz-csoportok megjelenéseiken használhassák. A külső és belső kommunikáció honlapunkon és a nemzetközi Facebook-csoportban zajlik. A résztvevők programjai saját weboldalukon is megtalálhatók.

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Kiadásaink: termőföld, hagyma, ültetési eszközök, posta, catering, csomagolás, szállítás, esernyő, megállító tábla, terembérlet, irodai költség, közlekedés, szervezés, adatbázisépítés és kezelés, PR- és szakanyag készítés, fordítás, lektorálás, foglalkozások vezetése, „Virággal az erőszak ellen!” projektnyitó és worshop szervezése, „Tolerancia nap” előkészítése;

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Ugrás az oldal tetejére

2017

A tavaly kezdett, és az idei első félévben befejeződött kísérlet után, az új tanévben is részt vettünk az Európai Unió által támogatott The Crocus Project nevű nemzetközi kezdeményezésben. A magyar Krókusz Projekt keretében 27 hazai és határon túli település több mint ezer diákja ültetett virágot a holokausztban meggyilkolt másfélmillió gyerek emlékére, és kezdték el előkészíteni saját projektjüket a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára. „Virággal az erőszak ellen” címmel nyilvános virágültető flashmobot, a Krókusz-csoportvezető tanárok felkészítésére és támogatására workshopokat és helyszíni tanácsadást szerveztünk, foglalkozásokat vezettünk meghívott vendégekkel, a tanári munkát segítő szakanyagokat írtunk és fordítottunk, melyeket a résztvevők rendelkezésére bocsátottunk. Szokásunk szerint gondot fordítottunk a transzparenciára. A kommunikáció nyilvános Facebook-csoportokban, a résztvevő iskolák honlapján és nyilvános programokon zajlott.

A XX. századi történelmi traumákat feldolgozó nevelési-oktatási tevékenységünket is folytattuk: az ELTE PPK hallgatóinak rendhagyó történelemórákat tartottunk kortanúkkal.

A Budapesti Történeti Múzeummal a főváros megismertetésére kötött együttműködési megállapodásunk keretében újabb közös programok valósultak meg. Ide tartozott a Tanárok éjszakája, a Kutatók éjszakája, a közös képzések és séták. Új kezdeményezéseink is vannak: elindítottuk első ismeretterjesztő kiadványunk, továbbá megkezdtük egy a tudomány és a művészetek együttműködésén alapuló új múzeumpedagógiai kísérlet előkészítését.

A népszerű források és emlékek szűkében levő középkor legújabb tudományos felfedezéseinek megismertetésére kezdett közös sorozatunkban több mint 60 idegenvezetőt képeztünk Az ismeretlen középkori Budavár kurzusunkon (mostanra több mint 100 végzettünk van, öten le is vizsgáztak) és többszáz laikust vezettünk sétáinkon.

Projektjeink célja nem csupán a tények tiszteletének terjesztése, nem pusztán tudásközvetítés, hanem az emberi és állampolgári jogok védelme is. Ez a nemzetközi holokausztoktatási programunkban a leginkább szembetűnő. A Krókusz Projekt nem elsősorban történelmi ismeretek közvetítését célozza, hanem az előítélet felismerését, és az előítéletekkel szembeni fellépést segíti. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok ráébredjenek, a történelem nem valami távoli dolog, hanem ők maguk is részesei. Hogy rajtuk is múlik, mi történik velük és másokkal. Szeretnénk ha látnák, hogy ami 80 éve kortársaikkal megtörtént, annak az előítélet és az azon alapuló kirekesztés volt az oka, és ha új tudásuk abban segítené őket, hogy ezt felismerjék és fel tudjanak lépni ellene.

Programjainkban a célok együtt valósultak meg. Gyarapodott a programjaink iránt érdeklődők száma, képzéseink révén egyre több idegenvezető az új tudományos eredményekre építi vezetéseit, és veti el az áltudományos téziseket. Támogatásunkkal is nőtt a Vármúzeum gyűjteménye iránti érdeklődés. 27 hazai és határon túli településen készítettek a diákok előítéletmentességet közvetítő projekteket. A rendhagyó történelemóráinkon elhangzottakat az ELTE tanárszakosai viszik tovább. A kulturális-történelmi örökségről való tudásátadás a tanárok körében is bővült.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Ugrás az oldal tetejére

2016

Idén először indíthattunk az Európai Unió támogatásával megvalósuló programot, az alapítványunk számára kiemelten fontos általános és középiskolás korcsoport számára. Az Írországból, a Holocaust Education Trust Ireland által kezdeményezett, 2005-ben indult, mára 12 európai ország több mint nyolcvanezer diákja részvételével zajló korszerű európai oktatási projekthez (The Crocus Project) 25 magyar iskola (köztük egy határon túli) többszáz diákjával csatlakoztunk. A Krókusz Projekt keretében idén először magyar fiatalok is virágot ültettek a holokausztban megölt 1,5 millió társuk emlékére, és saját projektjeikben dolgozzák föl az előítélettel és kirekesztéssel kezdődő népirtások történetét, mutatják be a saját életükkel is kapcsolatba hozható összefüggéseket. A projekt célja az emlékezetőrzés, az emlékeztetés és a felvérteződés: a káros előítéletek fölismerését segítő tanulmányok és az előítélet-mentes gondolkodás és cselekvés elterjesztése, hogy a diákok, lehetőség szerint már a kezdetektől, és saját magukban is felismerjék a rossz jelenségeket és fellépjenek ellene. A jövőre záruló hazai kísérletet az ELTE PPK Neveléstudományi Intézete segítségével kezdtük el megvalósítani, 2016-ban velük támogattuk a Krókusz Csoportvezető tanárok és diákjaik szakmai tevékenységét. A diákok érdeklődését fokozó játékot szerveztünk és foglalkozásokon vettünk részt, valamint külső partnerekkel is segítettük a munkát. Nemzetközi és magyar Facebook csoportokban, a kísérleti Krókusz Csoportokkal együtt tettük nyilvánossá a projektet és eredményeit. A tanárokat az egymás közötti kommunikációt biztosító Facebook csoport működtetésével is segítettük.

További megvalósult programjaink zöme a Budapesti Történeti Múzeumhoz kötődik. Az intézménnyel együttműködésben indítottuk el a tavaly előkészített Az ismeretlen középkori Budavár című idegenvezető-képzéseket, melyekben a világörökséghez tartozó budai Várat – közös történelmi-kulturális örökségünket – elméleti előadásokban és terepvezetéseken, a legújabb kutatások fényében ismerhették meg a résztvevők. Előadóink a kutatásban, a régészeti leletek feltárásában és feldolgozásában részt vett tudósok, akik a Vár keletkezésétől a koraújkori történetig vezettek végig a történelmen, ismertették meg a tárgyi és irodalmi emlékeket.

A tények továbbvitelét szolgáló képzést csaknem negyvenen végezték el eredményesen. A végzettek közül önkéntes sétavezetőink is lettek. Ők kalauzolták a budai Várban a Kulturális Örökség Napjai programban velünk sétáló, „Hűlt helyek” után kutató vendégeinket.

A Kutatók Éjszakája programot is közösen valósítottuk meg. A főváros múltját bemutató régészeti emlékeket és a tudományos megismerés folyamatát interaktív múzeumi és terepprogramokon, valamint kerekasztal beszélgetéseken tártuk az érdeklődők elé.

Hűlt helyek sétáink idén újra elvezettek az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emlékezetes pontjaira. A kivégzések évfordulóján, a megtorlás budapesti helyszínein idéztük föl a történelmi tényeket. Bringás útitársainkkal – egykori '56-osokkal is találkozva – csaknem minden fontosabb helyszínre eljutottunk.

Ezt a korszakot is érintették a kortanúk-egyetemisták találkozók. A XX. századi történelmi traumák megismertetésére, feldolgozására szervezett rendhagyó történelemórákat az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében tartottuk. Témáink: 1956, kitelepítés, holokauszt.

2016 fordulat a nyilvánosságban való jelenlétünkben is. Önkéntes munkával elkészült új honlapunk és a korábbinál több közösségi médiafelületet használunk. Az eddig gondozott Facebook oldalakon kívül egy projekt csoportot és több eseményoldalt hoztunk létre, valamint előkészítettük a XX. századi kibeszélő csoportunkat és a szubjektív évfordulós emlékezéseket.

Az alapítvány munkájában idén is főként a tisztségviselők és önkéntesek vettek részt, a programok előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges szakemberek közül csak néhánynak fizettünk honoráriumot (a forprofit szektorban szokásosnál jóval alacsonyabbat).

2016-ban nem nyertünk állami pályázaton, az Európai Uniós projekttámogatás (Krókusz Projekt) 217.000 Ft volt. Kiadásaink fedezetét zömében sétáink és képzéseink adták.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Ugrás az oldal tetejére

2015

Idén új korszakkal bővült a tevékenységünk. A XX. századi tematika mellé új témakör, a középkor történelmi-kulturális örökségének feldolgozását és több típusú bemutatását vállaltuk fel. Erre a Budapesti Történeti Múzeummal, tavasszal megkötött együttműködési megállapodás adott alapot.

A főváros történetének szélesebb körű, új múzeumpedagógiai és más korszerű ismeretterjesztő módszerek felhasználásával történő megismertetését szolgáló megállapodás eredménye Hűlt helyek sétáink bővülése, közös Tanárok éjszakája és Kulturális Örökségnapok programok, melyek több száz embert, köztük sok fiatalt aktivizált és keltett bennük igényt a történelem tényeinek továbbvitelére.

A folytatásban közös multiplikátorképzést tervezünk. A 2014-ben, leendő pedagógusokkal kezdett munka után, idegenvezetőkkel is keresünk alkalmas kapcsolódási pontot.

Folytattuk és bővítettük a pedagógia szakos egyetemi hallgatók és kortanúk 2014-ben kezdett találkozásainak témakörét. A Holokauszton kívül az 1956-os forradalmat feldolgozó beszélgetéseket is szerveztünk az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetével és a Nagy Imre Társaság budapesti csoportjával.

A 60. évfordulóhoz közeledve, a forradalom emlékezetére nagyobb hangsúlyt fektetünk. Előkészítettük az elmeséletlen 56-os történetek programunkat és részt vettünk az Eörsi István halálának 10. évfordulóján rá, a forradalmár és ellenzéki közszereplőre emlékező civil rendezvénysorozat előkészítésében.

Fontos változás az alapítvány életében, hogy bővült a világhálón való jelenlétünk és aktivitásunk. Honlapunkat közösségi webhellyel egészítettük ki. Működtetjük a Facebook oldalunkat, és gondozzuk a támogatásunkkal indult, a budavári közös középkori történelmi-kulturális örökség megismerését és védelmét szolgáló, csaknem ezerfős Facebook csoportot.

Előkészítettük a következő évben kezdődő idegenvezetői továbbképzésünket, további Holokauszt- és 56-os óráinkat, valamint a 60. évforduló előtt tisztelgő, június 16-án induló személyes történeteket gyűjtő webes programunkat. Új arculati tervvel, átalakított honlap indításába kezdtünk.

Munkatársaink zöme ma is önkéntes, a programjaink iránt érdeklődők többsége fiatal.

2015-ös működésünkre utólag, 2016. tavaszán bruttó 250.000 forint hozzájárulást utalt számlánkra a Nemzeti Együttműködési Alap.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Ugrás az oldal tetejére

2014

Rendszerváltó beszélgetések címmel, a rendszerváltásban szerepet vállalt értelmiségiekkel kutattuk a rendszerváltás kudarcának okait. A Pacsirta nevű internetes rádióban elhangzott 10-részes sorozattal emlékeztünk a negyedszázados évfordulóra. A beszélgetések folytatását tervezzük a következő évben induló Beszélgetőkörökben.

Az elmúlt évben szervezett antirasszista pilot projektünk folytatására Felejtsd el az előítéletedet! címmel a rasszizmust a holokauszt kontextusában feldolgozó többgenerációs, traumafeldolgozó, identitásépítő folytatást készítettünk elő, melyben a résztvevők módszereket sajátítanak el a rasszizmus felismerésére, az ellene való egyéni és közös föllépés lehetőségeire. A projektben középiskolás, egyetemista, újságíró, holokauszt túlélő többgenerációs csoportok autentikus helyszíneken, jó gyakorlatot folytató hazai és német civilekkel, oktatóhelyekkel, kutatókkal dolgoznak együtt. A nyilvánosság bevonásával zajló munka a netes kommunikációra is épít, a világhálón csatlakozókkal közösen épül. E tervünk megvalósításához az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetével és civilekkel: a Neveléstudományi Egyesülettel, a Független Médiaközponttal, a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvánnyal készített pályázatunk a Norvég Civil Alap második fordulójában elvérzett, támogatókat keresünk.

Elkezdtük az Eörsi István halálának 10. évfordulójára, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékező rendezvények előkészítését és az ehhez kapcsolódó Hűlt helyek sorozatunk folytatását.

Diákok és túlélők találkozásait segítő Holokauszt órák című projekt, valamint a Hűlt helyek projekt bővítésének kidolgozásába kezdtünk.

Előkészítettük Facebook oldalunk megjelentetését és honlapunk átalakítását, fejlesztését.

Folytattuk a civil tanácsadást és együttműködést új és tervezett projektek közös megvalósítására.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Ugrás az oldal tetejére

2013

Háromgenerációs antirasszista programot hajtottunk végre általános- és középiskolások, az ELTE Germanisztikai Intézetének bilinguális történelem szakosai, újságírók, egykori heftlingek és leszármazottaik, emlékezetőrző bajor civilek bevonásával, partnerségben az „A mühldorfi koncentrációs tábor emlékezetéért” Egyesülettel és a Gyermekmédia Egyesülettel, valamint a Gyerekrádiók Világszövetségével. A Bajorországban, Berlinben és Budapesten, német-magyar együttműködésben lezajlott pilotprogramban a résztvevők egymást segítették a múltfeltárásban és emlékezésben. Szimpóziumon, ifjúsági találkozón, emlékhelyeken ismerkedtek a történelmi múlttal, máig terjedő hatásával, megemlékeztek a mühldorfi láger felszabadulásáról. Antirasszista projektünk (az autentikus történelmi helyszíneken – egykori dachaui és mühldorfi lágerekben és más emlékhelyeken –, autentikus szereplőkkel – egykori heftlingekkel és a lágerek leszármazottait is tömörítő bajor civilekkel és német középiskolásokkal – végzett közös munka) hatott a résztvevőkre. Az elkészült munkákat Németországban és Magyarországon is bemutattuk, honlapunkra feltöltjük. A Gyermekmédia Egyesület rádióján keresztül, a fiatalok és az újságírók által elért más fórumokon (közszolgálati rádió, 168 óra, NOL stb.) megjelentek a feldolgozások és visszhangot váltottak ki. A résztvevők saját titkos oldalt hoztak létre a Facebookon, itt gyűjtik és beszélik meg az elkészült feldolgozásokat, a témával kapcsolatos gondolataikat.

Az áldozatok traumaföldolgozását is segítő projektet pilotnak tekintjük és folytatjuk.

E nagyobb projektünkön kívül, folytatódott a Gyermekmédia Egyesület See clear programjában való részvételünk és közös múltfeldolgozó színházi ifjúsági projekt létrehozását készítettük elő a Katona József színházzal, pályáztunk a megvalósításra, valamint elkezdtük a rendszerváltás 25. évfordulójára való felkészülést.

Folytattuk a fővárosi civil oktatási és kulturális szakmai műhelyben való közreműködésünket.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Ugrás az oldal tetejére

2012

A Kulturális Örökség Napjai keretében megvalósítottuk a Hűlt helyek - Történelmi séták a nácizmus és a sztálinizmus nyomában című topográfiai programunk első darabjait. Az 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti helyszíneire „vittük el” az érdeklődőket. A programokat beszélgetés, vita kísérte és zárta, a dokumentációt honlapunkon közzétettük. A séták folytatására több javaslatot tettek a résztvevők, ezek megvalósításán dolgozunk. A kapcsolat is megmaradt, önkéntesünk is lett ebből a körből.

Bővült a Gyermekmédia Egyesülettel való együttműködésünk. Továbbra is részt vettünk See-clear programjukban, segítettük a KölyökAdó – Gyerekrádió riportereinek fölkészítését (történelmi témák, traumák földolgozása, rasszista megnyilvánulások megelőzése, kezelése). Érdekes, jó visszhangot kiváltó rádióműsorokat készítettek a gyerekek, melyek a Gyermekmédia Egyesület honlapján elérhetők.

Ennek tapasztalataira is alapozva, előkészítettük a a 2013-ban, Németországban (Dachauban, Mühldorfban, Berlinben) és Budapesten megvalósuló antirasszista projektünket - partnerségben velük: a Radijojo (Gyerekrádiók Világszövetsége) szervezettel, az ELTE Germanisztikai Intézetével, az „A mühldorfi koncentrációs tábor emlékezetéért” Egyesülettel (főpartner).

Folytattuk a fővárosi civil oktatási és kulturális szakmai műhelyben való közreműködésünket.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Ugrás az oldal tetejére

2011

Tükrök az alkotmánynak – Szembenézés és Párbeszéd címmel konferenciát rendeztünk az előző évben elfogadott alaptörvény történelemszemléletének sokoldalú vizsgálatára. Sokféle nézőpont és megközelítés érdekes vitáját sikerült összehozni.

Hűlt helyek - Történelmi séták a nácizmus és a sztálinizmus nyomában című topográfiai programot készítettünk elő az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójára. Tanácsadóként részt vettünk hasonló műfajú Holocaust tematika megvalósításának tervezésében, partnerségben a BUPAP projekttel és pályáztunk velük ennek megvalósítására.

Idén is részt vettünk a Gyermekmédia Egyesület See clear programjában.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Ugrás az oldal tetejére

2010

Együttműködés alakult ki a Gyermekmédia Egyesület és alapítványunk között. A legfiatalabbak szemléletalakítását, védelmét szolgáló See Clear (Láss tisztán) projekt a kirekesztéssel és annak hatásaival foglalkozik, abban segít, hogy készségszintűvé váljon a gyerekekben a kirekesztés elutasítása. Feladatunk a KölyökAdó – Gyerekrádió riportereinek fölkészítésében, a gyerekek történelemszemléletének alakításában és konkrét témák földolgozásában való segítségnyújtás, valamint más, a kirekesztés formáit feldolgozó, a kirekesztéssel szembeni föllépést megkönnyítő programjaik történelmi, érzékenyítő felkészítésének támogatása. A gyerekek által alkotott programokban megjelent ennek eredménye. A Gyermekmédia Egyesület honlapja ad nyilvánosságot ennek.

Folytattuk a fővárosi civil oktatási és kulturális szakmai műhelyben való közreműködésünket.

Ugrás az oldal tetejére

2009

Rendszerváltás20 - Szembenézés és párbeszéd című nyilvános műhelykonferenciánk a rendszerváltozás szembenézés állapotára és lehetőségére gyakorolt hatását vizsgálta. Azt kívánta bemutatni, hogy a rendszerváltás – az eredetileg remélt szabadság és demokrácia forrása helyett – hogyan vált újfajta demokráciadeficit forrásává, általa is hogyan torzult tovább a múlt – például a rendszerváltó politikai elit legfőbb identifikációs pontja, 1956 –, és hogyan lett ellentmondásos és durva ellentétek forrása. Interdiszciplináris megközelítést alkalmazva, vizsgáltuk a lehetséges kiutakat is, a szembenézés esélyeit, lehetőségeit. Hangsúlyt fektettünk rá, hogy maguk az előadások (az előadók) egymásra is reflektáljanak, s hogy folytassanak párbeszédet a konferencia „közönségével” is. Érdekes beszélgetések és viták alakultak ki. A főként fiataloknak, fiatal felnőtteknek szánt eseményt rögzítettük, megjelentetjük a honlapunkon.

Rendszerváltó Kerekasztalt szerveztünk Elképzelt és megvalósult rendszerváltás címmel. Az egykori ellenzéki kerekasztalnál helyet foglaló, a későbbi pártokhoz és azok holdudvarához csatlakozott személyiségek és más rendszerváltó értelmiségiek, moderátor közreműködésével, a közönséget is bevonó beszélgető körben arról kérdeztük, azt akarták, arra gondoltak-e anno, ami mára kialakult, s ha nem, szerintük kik és mit rontottak el, hogy Kádár „ma is él”. Ezt a beszélgetést és vitát is rögzítettük és megjelentetjük a honlapunkon.

Folytattuk a Történelmi emlékezet és demokrácia című kutatásunk előkészítését (pályáztunk a megvalósításra) és a Ki vagy te? című (a másik történelmi traumájának megismerésére, megértésére, elfogadására és a vele való együttérzésre alapuló) európai ifjúsági hálózat létrehozására irányuló projektünk kidolgozását, partnerek, támogatók keresését.

Csatlakoztunk a „Budapest Főváros Közgyűlésének 61/2008. (XI.21.) számú a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről” szóló önkormányzati rendelete nyomán, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által alapított civil oktatási és kulturális szakmai műhelyekhez. Utóbbival, célunk a témánkkal foglalkozó civilek megismerése, a velük való együttműködés és a fővárosi civilek működésére vonatkozó szabályozás és intézkedések befolyásolása.

Ugrás az oldal tetejére

2008

Alapítványunk első programja a szembenézés munka lehetőségeit, a nehézségeket és az elérhető eredményeket, valamint e munkában a civilek és oktatási intézmények közötti párbeszéd szerepét firtató programot szervezett. A Holokauszt Emlékközpontban rendezett kétnyelvű (német-magyar) Eleven emlékezet – Szembenézés és párbeszéd című konferenciánkon hazai és németországi példákon keresztül vizsgáltuk, az oktatásba is beépíthető új módszereket és eszközöket, konkrét tapasztalatokat bemutatva a résztvevőknek. A főként pedagógus meghívottak az ELTE Germanisztikai Intézet, Árkossy Katalin adjunktus vezette projektgyakorlatába kaptak bepillantást (bilinguális történelemtanításra jogosító kiegészítő másoddiplomás képzés történelem-német szakos hallgatói a Holocaust több perspektívából történő de-konstrukcióját vizsgálták) és a „A mühldorfi koncentrációs tábor emlékezetéért” Egyesület (Für das Erinnern KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart e. V.) két évtizede tartó munkájába. A civil emlékezetőrzők egykori koncentrációs tábort befogadó település lakói – köztük volt lágeralkalmazottak leszármazottai –, nálunk ismeretlen módon és intenzitással néznek szembe a felmenőik által rájuk hagyott súlyos történelmi hagyatékkal, és erre késztetik politikai és társadalmi környezetüket is. És bemutatkozott a „Párbeszéd a toleranciáért” Egyesület (Miriam Ben-David pszichológus vezetésével, a Kút Alapítvány és a Szociális Innováció Alapítvány gondozásában 1999 óta működő csoport), amely történészek, tanárok, teológusok és pszichológusok bevonásával évente rendez a vészkorszak emlékezetének továbbvitelét segítő konferenciát, valamint – Ariadne néven – a túlélő áldozatok emlékeinek földolgozását segítő csoportot működtet, melyben segítőként több generáció, köztük sok fiatal is részt vesz. A programon képzőművészeti alkotások is segítették kontextusba helyezni a mondandót.

Első évünk másik programja a Ki vagy te? címmel, egymás történelmi traumájának megismerésére, megértésére, elfogadására és a vele való együttérzésre alapuló projekt. Ennek célja, az „egy hajóban evezünk” élményének átélésén keresztül segíteni hazai és európai fiatalok és intézményeik, valamint a hozzájuk tartozó felnőttek és intézményeik közötti kapcsolatépítést. Kezdeményezésünk a Kultúrák közötti párbeszéd európai éve kiemelt nemzeti projektje lett, pilotja a Diákok egymásért, a demokráciáért címmel, a Zöld Kakas Líceummal partnerségben megvalósult. A projektben a budapesti diákok egy magyarországi kistelepülés lakóival helytörténeti kutatásuk részeként teremtettek kapcsolatot, s egyhetes ott tartózkodásuk alatt kicsit részesévé váltak a település életének is. Az ott élőkkel közös munka eredményeként létrejött kiállítást helyben és az iskolai közösséggel is megismertették, online megosztották a vendéglátó település és az oktatási intézmény honlapján. A projekt tapasztalata, hogy az ezen az úton nyert információk beépülnek a személyiségbe, ugyanakkor nagy, az érzékenyítést, konfliktuskezelést előkészítő felkészítésre van szükség. A kultúrák közötti párbeszédre épülő projektek megvalósításához, szükség van innovatív oktatási koncepció kidolgozására, interdiszciplináris curriculum közös fejlesztésére és képzésre.

Ugrás az oldal tetejére