Ferenczi László
Ferenczi László

Tanulmányok:

 • 2009–2015 doktorjelölt (Medieval Studies) Department of Medieval Studies, Central European University (CEU), Budapest
 • 2003–2005 doktorandusz (ELTE, Történettudományi Doktori Iskola) Középkori Egyetemes és Kora-újkori Tanszék, ELTE, Budapest
 • 2004–2005 MA in Medieval Studies Department of Medieval Studies, Central European University
 • 1997–2004 BA/MA (ELTE – régészet szak)
 • 1996–2003 BA/MA (ELTE – történelem szak)

Munkahelyek:

  Magyarország:
 • 2016 Central European University – Teaching Assistant – Cultural Heritage Studies and Environmental Sciences Program
 • 2015–2017 Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete – projekt asszisztens
 • 2013 Central European University – Summer University `Dead Bodies`
 • 2008–2009 Magyar Nemzeti Múzeum – helyettes ásatásvezető
 • 2007 ELTE (NKA) – Zirci Főapátság – ásatásvezető
 • 2005–2007 ELTE Régészeti Intézet – kutató asszisztens (OTKA)
 • Írország, Egyesült Királyság:
 • 2010 TVAS Ireland Ltd. – régész asszisztens
 • 2008 Gahan and Long Ltd.
 • 2008 Tyne & Wear Museum
 • 2007 AEGIS Archaeology Ltd.
 • 2006–2007 Irish Archaeological Consultancy Ltd.

Ösztöndíjak:

 • 2015 Budapest – CEU write-up grant
 • 2013 Krakkó (Lengyelország) International Cultural Centre – junior kutató ösztöndíjas
 • 2013 Reading (Egyesült Királyság) Reading University – CEU Doctoral Research Support Grant
 • 2012 Advanced Student Grant – CEU
 • 2011 Drezda (Németország) FOVOG – CEU & Hungarian Scholarship Board (MÖB) Project Support Scheme
 • 2010 Göttingen (Németország)Göttingen Universität – DAAD & Hungarian Scholarship Board (MÖB) Project Support Scheme
 • 2006 Bécs (Ausztria) State Archive & National Library – ÖAD
 • 2002 Bécs (Ausztria) Universität Wien Institut für Ur- und Frühgeschichte – ÖAD
 • 2000 Durham (Egyesült Királyság) Durham University Department of Archaeology – ERASMUS / MUNDUS

Szerkesztői tevékenység, fordítások:

 • Közös úton – Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma 2016 márc 18 – júl 24. Szerk.: Benda Judit et al. Budapest: BTM, 2016.
 • The Medieval Royal Palace at Visegrád. Buzás Gergely – Laszlovszky József (szerk.) / The Medieval Royal Palace at Visegrád. Gergely Buzás – József Laszlovszky (eds). Visegrád: MNM, 2014.
 • A múltnak kútja – The Fountain of the Past. Study Volume of the Fifth Annual Conference of Young Medieval Archaeologists. Ed. : Rácz Tibor Ákos. Szentendre, 2014.
 • Medieval Hungarian Economic History in the Light of Archaeology and Material Culture. Eds. Laszlovszky et al. (in press)
 • Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. (Economy and management in medieval Hungary: economic history, material culture, archaeology.) Eds. András Kubinyi et al. Budapest: Martin Opitz, 2008.
 • A mindennapi élet és anyagi kultúra a középkori Magyarországon. Régészeti és történeti megközelítések. (Everyday Life and Material Culture in Medieval Hungary. Archaeological and historical approaches.) (certain chapters) Eds. Laszlo Ferenczi – József Laszlovszky. Budapest, L'Harmattan: (to be published)
 • Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet (Economic and Monetary History of Medieval Hungary) Eds.: Laszlo Ferenczi – Jozsef Laszlovszky – Peter Szabo. Budapest, ELTE: 2006.
 • Quasi Liber et Pictura. tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. (Studies in Honour of András Kubinyi on his seventieth birthday) Ed. Gyöngyi Kovács. Budapest, ELTE: 2004.
 • A hódoltság régészeti kutatása. (Archäologische Forschung der Türkenzeit) Eds. Ibolya Gerelyes – Gyöngyi Kovács. (Opuscula Hungarica III) Budapest, Hungarian National Museum (MNM): 2002.

Oktatói tevékenység:

  graduate level courses:
 • 2005/2006 Régészetuudományi Tanszékcsoport, ELTE, Középkori és Kora-újkori Régészet Tanszék, proszeminárium / alapozó szemináriumok, középkori kézművesség története, kora középkori települések stb.
 • 2002/2003 Középkori Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék, ELTE Viking kori
 • postgraduate level courses:
 • 2016 Department of Medieval Studies, CEU, teaching Assistant Protection of Natural and Cultural Heritage. Policy, Management and Communication 2015/16 Winter
 • 2012/2013 Department of Medieval Studies, teaching Assistant (academic practica) Medieval Monasticism: Community, Buildings, Landscape

Publikációk:

 • Pinke, Zsolt – Ferenczi, László – Gábris, Gyula – Nagy, Balázs: Settlement patterns as indicators of water level rising - Case study on the wetlands of the Great Hungarian Plain. In: Quaternary International 2016/1 , 1-12 --- Impact Factor: 2.062 (as of 2014)
 • Pinke, Zsolt – Ferenczi, László – Gábris, Gyula: Az emberi település mint klímaindikátor – vízszintemelkedés a tiszántúl árterein a középkori klímaváltozás során. (Human Communities As Climate Indicators – Water Level Rise in a Hungarian Lowland Landscape during the Medieval Climate Change?) Földrajzi Közlemények 139 (2015/2) 77–91
 • Ferenczi, László – Deák, Márton – Kohán, Balázs – Látos, Tamás: Történeti útvonalak kutatása a Pilisben: tájrégészeti-tájtörténei vizsgálatok térinformatikai háttérrel. [Research into Historical Road Networks in the area of the Pilis hills – Landscape historical research using GIS] Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen, konferenciakötet. 121-129.
 • Ferenczi, László: Molendinum ad aquas calidas. A pilisi ciszterciek az állítólagos Fehéregyházán. Történeti, topográfiai és tájrégészeti kutatás a pilisi apátság birtokán. (The Cistercians of Pilis at the alleged ‘Fehéregyháza’ – Historical-topographical and landscape archaeological study on the estate of the Pilis Abbey) In: Studia Comitatensia (new series) 1 (2014) 145-160.
 • Ferenczi, László – Laszlovszky, József: Középkori utak és határhasználat a pilisi apátság területén (Medieval Roads and Land-Use patterns on the estate of Pilis Abbey) In: Studia Comitatensia (new series) 1 (2014) 103-124.
 • Pinke, Zsolt – Ferenczi, László: Humán populáció dinamikájának vizsgálata a középkori Tiszántúlon (Dynamics of Human Population in the area of the Great Hungarian Plain in the Middle Ages.) Internet publication: http://www.greenfo.hu/hirek/2014/03/04/human-populacio-dinamikajanak-vizsgalata-a-kozepkori-tiszantulon
 • Pinke, Zsolt, Benő, Dávid, Ferenczi, László: A Csörsz árok és egy középkori út térbeli kapcsolata. (The Csörsz Ditch and its connection to the medieval road network) In: Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et Archaeologicae Universitatis Quinqueecclesiensis. Pécs (Accepted for publication)
 • A tájtörténeti rekonstrukciótól a turisztikai koncepcióig (From the reconstruction of the historic landscape to touristic management) In: Zárt termelési rendszer koncepciója a Pilisben (The concept of ‘closed loop system’ in the Pilis). Vidékfejlesztési koncepció a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat , Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából. (Rural Development Project. Commissioned by the Hungarian National Rural Network) A kötet társzerzői (co-authors): Ferenczi Attila (hulladékgazdálkodás – waste management) Galanics Zoltán: (helyi termelés – local production); Laszlovszky József (kulturális örökségvédelmi esettanulmány – cultural heritage case studies); Sáfián Fanni (zöld energia – green energy)
 • Water management in Medieval Hungary. Publication submitted for the volume: Economic History of Medieval Hungary (to be published by Brill)
 • A ciszterci birtokszervezés és tájátalakítás elemei a borsmonostori apátság példáján. (Elements of Cistercian estate organization and landscape transformation – the example of Borsmonostor (Klostermarienberg) Abbey). Soproni Szemle 64 (2010/2) 115-138.
 • Észrevételek a topuszkói (toplicai) ciszterci apátság birtokstruktúrájával kapcsolatban. (Remarks on the estate organization of the Cistercian Abbey of Topuszkó (Toplica) In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. (The Cistercian Order in Central-Eastern Europe) Szerk.: Guitmann Barnabás. Piliscsaba, 2009. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 5) 277–292.
 • Vízgazdálkodás a középkori Magyarországon. (Water management in medieval Hungary) In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. (Economy and economic management in medieval Hungary: economic history, material culture, and archaeology.)Eds. András Kubinyi, József Laszlovszky, Péter Szabó. Budapest, Martin Opitz: 2008. pp. 341-362.
 • Vízgazdálkodás a középkori Magyarországon. (Water management in medieval Hungary.) In: Középkori magyar gazdaság- és pénztörténet. (Economic and monetary history of medieval Hungary.) Eds.: Laszlo Ferenczi – Jozsef Laszlovszky – Peter Szabo. Budapest, 2006. pp. 105-152. Internet publication: http://mek.oszk.hu/04900/04949
 • Estate structure and development of the Topusko (Toplica) abbey – case study of a medieval Cistercian monastery. In: Annual of the Department of Medieval Studies at CEU. 2006. pp. 83-100.

Konferencia cikkek:

 • Török-kori lőszergyártás egy középkori kolostori műhelyközpontban. A Pomáz-Nagykovácsi pusztai templom és környezetének régészeti kutatása. Victis Honor - Középkori és kora újkori konfliktusrégészet – konferencia. Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, Budapest, 5 December, 2014
 • Középkori klímaváltozás kimutatása az Alföld vízjárta területein, régészeti és településföldrajzi kutatások alapján (Pinke Zsolt, Ferenczi László, Gábris Gyula). PAGES (Past Global Changes) 2014. Klímakutatás a földtörténeti múlttól a várható éghajlat modellezéséig.Magyar Tudományos Akadémia (Hungarian Academy of Sciences) Budapest, 7 May 2014.
 • An Outline of Cistercian Economy in Central Eastern Europe. Monasteries in the Shadow of Empires: Comparative Approaches to the Role of the Cistercian and Franciscan Orders in European State Building (12th to 15th centuries). Bischöfliches Seminar (Episcopal Seminar) Collegium Willibaldinum
 • From a monastic industrial center to a military production site. Archaeological investigation of the medieval Cistercian grange at Pomáz-Nagykovácsi (Hungary). 7th Fields of Conflict Conference at the Institute and Museum of Military History, Budapest, 18-19 October, 2012, Budapest
 • Monastic networks & knowledge transfer - The Case of the Cistercian Order. Knowledge Transfer in Medieval Monastic Networks. Monasticism, Landscape Archaeology, Cultural Heritage, Graduate Course and Workshop at CEU, 26 June – 3 July, 2012
 • Archaeological Investigation of the Medieval Glass Production Centre of the Cistercian Abbey at Pilis (Hungary) 5. Symposium für Glashüttenarchäologie und Glashüttentechnik Hochmittelalterliche Glasproduktion unter besonderer Berücksichtigung des böhmischen und sächsischen Erzgebirges 18.05.2012 bis 20.05.2012 in Seiffen/Erzgebirge
 • Landscapes of Power. A Spatial Analysis of the Economic and Social Background of the Cistercian Expansion in Central Eastern Europe, EUCist 6: Doktorandenkolloquium in Heiligenkreuz, 1-3 March, 2012
 • Monastic networks, international contacts. The Case of the Cistercian Order. – Paper presented at the International Workshop ‘Knights, nobles, diplomats. Social network and international contacts in historical perspective’ 7-8. Budapest – Fehérvárcsurgó, October 2011.
 • Mobile Swine - Monastic Estates and Animal Husbandry in Late Medieval Hungary – Paper presented at the International Medieval Congress, Leeds, 12-15 July 2010.
 • Landscapes of Power. A Spatial Analysis of the Economic and Social Background of the Cistercian Expansion in Central Eastern Europe – Paper presented at the conference 'Medieval Monastic Regions in Central Europe: The Spiritual and Physical Landscape Setting of Monastic Orders and Religious Houses' held at Georg-August-Universität Göttingen, 9-10. April 2010. (to be published)
 • A Topographical Study of Monastic Economy – Approaches and Problems – Paper presented at the conference 'Ecclesiastical Topography in East-Central Europe. Methods, Problems, and Possibilities' held at Károli Gáspár Calvinist University and Central European University (CEU), 16-17 September 2009. (to be published)
 • A zirci ciszterci apátság régészeti kutatása (The archaeological investigation of the Cistercian Abbey of Zirc) – Paper presented at the conference 'Középkori régészeti és történeti kutatások az 1000. éves Veszprém megyében' (Investigations on the medieval history and archaeology of the 1000 years old County of Veszprém), held at Laczkó Dezső Museum, Veszprém, May 28-29 2009.
 • A Topographical Study of Cistercian Granges in Hungary. Approaches and Problems – Paper presented at the 3rd International, interdisciplinary workshop 'Monastic Landscapes – Physical and Spiritual.' held at the Central European University, Budapest, 5-7 March 2009. (to be published)
 • A zirci ciszterci kolostor ásatása - 2007 (The Excavation of the Cistercian Monastery at Zirc - 2007.) – A preliminary excavation report presented as a colloquial paper at the Hungarian National Museum. Society for Arts and Antiquities, Budapest, 10 October, 2007.
 • Vízgazdálkodás a középkori Magyarországon (Water Management in Medieval Hungary) – Paper presented at the conference 'Középkori magyar gazdaságtörténet a régészet és az anyagi kultúra tükrében' (Medieval Hungarian Economic History in the Light of Archaeology and Material Culture) organized by the Institute of Archaeology (Department of Medieval and Early Modern Archaeology), Eötvös Loránd University, Budapest, 15-16 February, 2007.
 • Monastic Landscapes – Proposal for an Interdisciplinary International Workshop – Paper presented at the exploratory workshop of the European Science Fund – COST, entitled 'Landscape studies – trends and potentialities. Synergy meeting.' organized by the Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) Madrid, 27 November 2006.
 • Kolostori gazdálkodás – malmok, halastavak. (Monastic Economy – Mills and Fishponds.) – Paper presented at the 1st exploratory workshop of the project 'Középkori magyar gazdaságtörténet a régészet és az anyagi kultúra tükrében' (Medieval Hungarian Economic History in the Light of Archaeology and Material Culture) held at the Department of Medieval and Early Modern Archaeology, Eötvös Loránd University, Budapest, 25 November, 2005.