Dr. Papp Szilárd
Papp Szilárd

Tanulmányok, munkahelyek:

 • 1989–1994. ELTE BTK művészettörténet szak
 • 1990–1995. ELTE BTK régészet szak, középkor szakirány
 • 1994–2000. Magyar Nemzeti Galéria
 • 2000– Szépművészeti Múzeum
 • 2003. PhD ELTE BTK Doktori Iskola
 • 2006–2008. a Régi Szoborgyűjtemény vezetője
 • 2008– Könyvtár

Díjak:

 • 2003. évi Zádor Anna-díj
 • Átadás: 2004. II. 27. Budapest, Szépművészeti Múzeum Könyvtára
 • 2006. Pasteiner-díj
 • Átadás: 2007. III. 5. Budapest, MNM. Laudatio: Marosi Ernő. Forrás: Meghívó

Monográfiák:

 • 2005
 • A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480-1515 = Die Bautätigkeit des königlichen Hofes in Ungarn 1480-1515. Budapest: Balassi Kiadó, 2005. 297 p. CLXXXIII t. ISBN 963 506 631 7 Német nyelvű kivonattal 23892=179290 Részlet újraközlése: 2008.

Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek:

 • 1994
 • Buzás Gergely – Laszlovszky József – Papp Szilárd – Szekér György – Szőke Mátyás: A visegrádi ferences kolostor = Das Franziskanerkloster von Visegrád = The Franciscan Monastery at Visegrád. In: A koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Szerkesztő: Haris Andrea. Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 281-304. p. 20 ill. (Művészettörténet – műemlékvédelem, 7.) ISBN 963-7143-37-8 Társszerzőként Német – angol nyelvű kivonattal 17069/7
 • 1995
 • *The franciscan Friory of Visegrád. In: Dissertationes Pannonicae III. 4. Medieval Visegrád. Edited József Laszlovszky. Budapest: 1995. 26-33.p. A nagyvázsonyi pálos kolostor = Das Paulinerkloster zu Nagyvázsony. Művészettörténeti Értesítő XLIV. 1995. 1-2. sz. 43-77. p. 31 ill. Kőfaragvány katalógussal. Német nyelvű kivonattal 1996 Die Spätgotische Bauphase der Abtei Pannonhalma. Acta Historiae Artium XXXVIII. 1996. Fasc. 1-4. 67-87. p. 33 ill.
 • 1997
 • Ipolyi Arnold: Magyarország középkori emlékszerű építészete. In: Tanulmányok a középkori magyar művészetről. Bevezető tanulmány: Prokopp Mária. Jegyzetek: Lővei Pál, Mikó Árpád, Papp Szilárd, Poszler Györgyi, Prokopp Mária. Szerkesztette: Verő Mária. Budapest: Holnap Kiadó, 1997. 51-58. p. ISBN 963-346-181-2 [jegyzetek] 19262
 • 2000
 • Kőfaragvány a Buda feletti Szent Lőrinc-kolostorból = Skulpturenfragment aus dem Paulinerkloster von Budaszentlőrinc. In: Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Szerkesztette: Rostás Tibor, Simon Anna. 2. javított bővített kiadás. Budapest: ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat, 2000. 147-174. p. 14 ill. ISBN 963 463 376 5 Német nyelvű kivonattal 21200
 • 2004
 • Forráskritika – két faragvány a lövöldi karthauzi kolostorból = Quellenkritik – Steinmetzarbeiten aus dem Kartäuserkloster von Lövöld. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára = Studies in honour of András Kubinyi on his Seventienth birthday. Szerkesztette: Kovács Gyöngyi. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 405-413. p. 6 ill. ISBN 963-463-688-8 Német nyelvű kivonattal 22449 Die Stilbeziehungen der Burgkapelle in Siklós (Südungarn). In: Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526). Kunst, Kultur, Geschichte. Hrsg. Von Evelin Wetter. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2004. 197-208. p. 10 ill. (Studia Jagellonica Lipsiensia, 2.) ISBN 3-7995-8402-1 22640/2
 • 2005
 • Papp Szilárd „A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480-1515 között a dél-német és szász stílusösszefüggések szemszögéből " című PhD-értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő LIV. 2005. 1-2. sz. 159-171. p. [Opponensek: Marosi Ernő, Lővei Pál. Papp Szilárd válasza. Budapest, ELTE BTK, 2003. V. 9.]
 • 2006
 • *Thronfolge und Repräsentation. Die Gründungsgeschichte des Franziskanerklosters zu Okoličné. In: Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa. Hrsg. von Jiří Fajt, Markus Hörsch. Ostfildern: Jan Thorbecke, 2006. 387-404. p. (Studia Jagellonica Lipsiensia, 1.) ISBN 978-3-7995-8401-2 22640/1 *Das Denkmal des Königs Matthias Corvinus und die St. Georgskapelle in der Bautzener Ortenburg. In: Die Kunst im Markgrafentum Oberlausitz während de Jagiellonenherrschaft. Hrsg. Tomasz Torbus, Markus Hörsch. Ostfildern: Jan Thorbecke, 2006. 103-114. p. (Studia Jagellonica Lipsiensia, 3.) ISBN 3-7995-8403-X Sigismundus – Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában. Genthon István [rövid szövegével]. Múzeumi Hírlevél XXVII. 2006. III. 3. sz. melléklet 8 p. 10 ill., címlapon is
 • 2007
 • Építészet és stílusanalízis: 1500 körüli udvari építészetünk közép-európai kapcsolatairól = Architecture and style analysis: on the Central European contacts of Hungarian court architecture around 1500. Művészettörténeti Értesítő LVI. 2007. 1. sz. 95-105. p. 8 ill. Angol nyelvű kivonattal
 • 2008
 • *Egyházi építkezések Kolozsváron a 15. század második felében. In: A reneszánsz Kolozsvár. Összeállította: Kovács András. Szerkesztette: Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Kolozsvár Társaság, Cluj-Napoca : Ed. Gloria, 2008. 27-47. p. ill. ISBN 978-973-8267-84-8 *románul: Construcţii bisericeşti la Cluj în cea de-a doua jumătate a secolului al XV-lea. in: Clujul renascentist. coord. András Kovács, Gyöngy Kovács Kiss. Cluj-Napoca: Ed. Gloria, 2008, 24–47. p. *Mátyás emlékezete (sic) Bautzenben. In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Szerkesztette: Veszprémy László. Budapest: 2008. 212-236. p. Eredeti közlés: 2005. 111-125. p.
 • 2009
 • Sipos György – Papp Szilárd: Terrakotta műalkotások eredetiségvizsgálata és kormeghatározása termolumineszcens módszerrel, Szépművészeti Múzeum, Budapest. Archeometriai Műhely VI. 2009. 1. sz. 61-74. p. 14 ill. Angol nyelvű kivonattal http://www.ace.hu/am/
 • 2010
 • Határtalan történet – két szentségház a Muraközből = A story without borders – two tabernacles from Muraköz. In: Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Tanulmányok. Szerkesztette Kollár Tibor. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2010. 123-163. 977-979. p. ill. ISBN 978-963-7081-18-7 Angol nyelvű kivonattal 26322= 00213093 A gyulafehérvári székesegyház gótikus főszentélyének 18. századi bontásáról és újraépítéséről. Örökség XIV. 2010. IV. 4. sz. 9-10. p. 3 ill. A stone retable (?) from L’Aquila in the collection of the Budapest Museum of Fine Arts. In: Bonum ut pulchrum. Essays in art history in honour of Ernő Marosi in his Seventieth birthday. Edited by Livia Varga, László Beke, Anna Jávor, Pál Lővei, Imre Takács. Budapest: Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences; Argumentum, 2010. 281-308. p. 16 ill. ISBN 978-963-7381-97-3 24466-00205048
 • 2011
 • Bevezető a középkori Szatmár megye gótikus egyházi építészetébe. – Helyzetkép széljegyzetekkel. Nagybánya középkori plébániatemplomának építéstörténetéhez. – A nagybányai egykori Szent István-plébániatemplom épületéhez köthető középkori kőfaragványok jegyzéke. In: Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Szerkesztette: Kollár Tibor. A szerkesztő munkatársai: Áment Gellért, Bardoly István, Szőcs Péter Levente. Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 2011. 118-141. 180-217. p. ill. ISBN 978-963-081279-5 25320= 00210099 Întroducere în arhitectura religioasă gotică a comitatului medieval al Sătmarului. Note privind istoria construcţiei bisericii parohiale medievale din Baia Mare. In: Arhitectura religioasă medievală din Satu Mare. red. Tibor Kollár. Nyíregyháza 2011. 118- 141. p. 22 katalógustétel: 226-230, 272-310, 320-379. p. ill. Misztótfalu, református templom. 226-230. p. ill. Csenger, református templom. 272-278. p. ill. Csegöld, görög katolikus templom. 279-284. p. ill. Vetés, református templom. 285-293. p. ill. Szamosújlak, református templom. 294-296. p. ill. Fehérgyarmat, református templom. 297-298. p. ill. Tiszakóród, református templom. 299-300. p. ill. Halmi, református templom. 301-304. p. ill. Sárközújlak, református templom. 305-310. p. ill. Erdőd, római katolikus templom. 320-327. p. ill. Szamosbecs, református templom. 330-333. p. ill. Jánkmajtis, római katolikus templom. 334-337. p. ill. Kölcse, református templom. 338-341. p. ill. Vámosoroszi, református templom. 342-345. p. ill. Túrricse, református templom. 346-348. p. ill. Nagyszekeres, református templom. 348-355. p. ill. Kisszekeres, református templom. 356-358. p. ill. Sonkád, református templom. 359-360. p. ill. Nagygéc, volt református templom. 362-365. p. ill. Krasznabéltek, római katolikus templom. 366-371. p. ill. Túristvándi, református templom. 372-375. p. ill. Egri, református templom. 376-379. p. ill. Egy Andriolo de Santinak tulajdonítható Krisztus-szobor a budapesti Szépművészeti Múzeumban = A Christ statue in the Museum of Fine Arts, Budapest, attributable to Andriolo de Santi. In: [Mojzer Miklós 80. születésnapjára. Emlékkönyv.] Szerkeszti: Jávor Anna. Szerkesztőbizottság: Galavics Géza, Mojzer Miklós (elnök), Mravik László, Nagy Ildikó, Prokopp Mária. Társszerkesztő: Mikó Árpád. Művészettörténeti Értesítő LX. 2011. 2. sz. 195-207. p. 11 ill. Angol nyelvű kivonatokkal. Fordító: Pokoly Judit, Ritoók Zsigmond Felelős szerkesztő: Jávor Anna ISSN 0027-5247 Fi 462=00211843
 • 2012
 • *A gótika három emléke Szatmárban: Csenger, Nagyszekeres és Sonkád. Várak, kastélyok, templomok, történelmi és örökségturisztikai folyóirat VIII. 2012. 1. sz. 32-35. p.
 • 2013
 • *„…ad veterem plane forman a solo testituit…” Abbruch und Wiederaufbau des gotischen Hochchors der Kathedrale von Karlsburg (Siebenbürgen) im 18. Jahrhundert. Acta Historiae Artium LIV. 2013. 5-71. p. *Előzetes megfigyelések Beregszász középkori plébániatemplomának építéstörténete. In: Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Szerkesztette: Kollár Tibor. Nyíregyháza: 2013. 148-173. p. Katalógustételek: Visk, református templom. 94-101. Nagyszőlős, plébániatemplom. 130-147. Nagybereg, református templom. 314-318. Kismuzsaly, egykori plébániatemplom (romtemplom). 359-376. Nagymuzsaly, református templom. Munkács, Szent-Márton-plébániatemplom. 382-399. Akli, református templom. Ukránul is *Попередні спостереження щодо історії спорудження середньовічної парафіяльної церкви у м. Берегово. in: Cepeдньовічні церкви від Тиcи до Карпат. ред. Тібор Коллар. Ніредьгаза 2013, 148–173. p. Вишково, реформатська церква Виноградів, парафіяльна церква Великі Береги, реформатська церква Мале Мужіево, Колишня парафіяльна церква Мужіево, реформатська церква Мукачево, парафіяльний костьол Святого Мартина Оклi, реформатська церква 94–101, 130–147, 314–318, 359–376, 382–399.
 • 2014
 • Un Cristo attribuito ad Andriolo de Santi nello Szépművészeti Múzeum di Budapest = A Christ attributed to Andriolo de Santi from the Budapest Museum of Fine Arts. Arte Veneto, Venezia LXIX. 2012. 10-21. 216. p. 11 ill. Angol nyelvű kivonattal Traduzione dall’inglese de Lucia Marini Szépművészeti Múzeum RSz Inv.Nr.1315.

Előadások kéziratai, kiadatlan kéziratok:

 • 2002
 • *A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480-1515 között a délnémet és szász stílusösszefüggések szemszögéből. Doktori értekezés (PhD). Budapest, 2002. Nyilvános vita: 2003. V. 9. Budapest, ELTE BTK Doktori Tanács Opponens: Marosi Ernő, Lővei Pál Forrás: meghívó

Könyvismertetések:

 • 1996
 • Juan Cabello, valamint Dávid Ferenc, Wehli Tünde, Derdák Éva, Bérci László, Sedlmayr János. Szekér György: A tari Szent Mihály-templom és udvarház. Tanulmányok. Művészettörténeti Füzetek 22. Budapest 1993. Művészettörténeti Értesítő XLV. 1996. 1- 2. sz. 143- 151. p. 7 ill.
 • 2011
 • Aedes Jubilat. Tanulmányok a veszprémi székesegyház 1910. évi újraszentelésének tiszteletére. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém, Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2011. (A veszprémi főegyházmegye múltjából, 23.) Műemlékvédelem LV. 2011. 6. sz. 413-416. p. 1 ill. [rövid német, angol, francia nyelvű kivonattal: I., III., IV. p.] (Elhangzott 2011. Szeptember 27-én a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban rendezett könyvbemutatón.)

Kiállítás-rendezések, katalógusok, Szépművészeti Múzeum:

 • 1996
 • Késő gótikus építkezések Pannonhalmán. In: Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve. 1. Kiállítás. Szerkesztette: Takács Imre. A történeti tanulmányok szerkesztésében társszerkesztőként közreműködött: Szovák Kornél, Monostori Martina. Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 1996. 237-271. 318-321. p. ill. ISBN 963-58471-7-0; ISBN 963-85471-6-2 Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 1996. III. 21. – XI. 11. Pannonhalma 1/1.I. és CD-ROM 2001 Katalógustételek: II. 30. Mérmű. 318-319. p. ill. II.31. Mérműtöredék. 319. p. II.32. Ablakkeret-töredékek. 319 p. II.33. Kerettöredék. 319-320. p. ill. II. 34. Medence. 320-321. p. ill.
 • 2001
 • Pannonhalma és Somogyvár. Bencés reform és építészet a 15-16. század fordulóján. – Pécsvárad. – Somogyvár. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon =Benedictine monasteries in Medieval Hungary. Kiállítás Pannonhalmi Bencés Főapátságban. A kiállítás ötlete: Jámbor Mike. Rendezte, szerkesztette: Takács Imre. Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2001. 289-315. 328-334. 350-353. p. ill. ISBN 963-9053-48-1 2001. III. 21. – XI. 11. Pannonhalma ½ Katalógustételek: V.32. Arkangyalt ábrázoló relief. 433. p. ill. 432. p. V.33. Levéldíszes ívkő töredéke. 433. p. ill. V.34. Palmetta- és indadíszes kőlap töredéke. 433-434. p. ill. V.73. Baldachin részlete. 455-456. p. ill. V.75. Konzol. 458-459. p. ill. V.76. Pillérfő. 459. p. ill. V.77. Konzol. 459. p. ill.
 • 2003
 • Okoličné, Kláštor františkánov-observantov. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Dušan Buran a kolektív. Bratislava: Slovenská národná galéria, Vydavatel’stvo Slovart, 2003. Kat.Nr. 1.3.33. 649-651. p. ill. ISBN 80-8059-080-X Bratislava, Slovenská Národná Galéria, 2003 Angol nyelvű kivonattal Bratislava 4/192 Katalógustétel
 • 2006
 • Zsigmond új rezidenciája Pozsonyban. Pozsony, ferences templom, Szt. János-kápolna. Elszámolási napló töredéke a pozsonyi vár Zsigmond-féle átépítéséről. Pozsony város ítéleti könyve (Achtpuch). Díszkard sárkány alakú keresztvassal. E. S. mester: Figurákból álló „t” minuscula a Sárkányrend jelvényének ábrázolásával. Architektonikus szerkezet sarokeleme az aragóniai Kannarend jelvényével. Győr, Székesegyház. Szentháromság (Hédervári)-kápolna. In: Sigismundus – Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. Kiállítási katalógus. Szerkesztette, a programiroda vezetője: Takács Imre: Takács Imre. A szerkesztő munkatársai, a kiállítás szervező kurátorai: Jékely Zsombor, Papp Szilárd, Poszler Györgyi. Budapest: Szépművészeti Múzeum; [Mainz am Rhein]: Philipp von Zabern; Augsburg: J. P. Himmer GmbH & Co. KG, 2006. 118-121. 239-245. 313. 337-338. 350-351. 353-354. 649-650. p. teljes kötet: 18,733 p. színes ill. ISBN 3 8053 3641 1, ISBN 978 3 8053 3641 3 ISBN 3 8053 3639 X, ISBN 978 3 8053 3639 0 2006. III. 1. – VI. 18. – Luxemburg, Musée national d’historie et d’art. 2006. VII. 13. – X. 15. A kiállítás koncepcióját Marosi Ernő, Roland Recht eredeti ötlete és tanácsai alapján a kiállítás budapesti programirodájának tagjai dolgozták ki. A kiállítás luxemburgi koordinátora: François Reinert. Katalógus koordináció és kéziratgondozás: Szegzárdy-Csengery Klára. Budapest 16/119.I.= Német, francia nyelven is Katalógustételek: 1.39, 4.3, 4.4, 4.37, 4.55, 4.60, 7.96 Sigismundus – Rex et Imperator. Luxemburgi Zsigmond. Művészet és kultúra 1387-1437. Kiállítás. Szöveg: Papp Szilárd. Szerkesztette: Körber Ágnes. Budapest: Szépművészeti Múzeum; Alföldi Nyomda, GMN Repró Stúdió, 2006. 96 p. 113 színes ill. ISBN 963 7063 20 X Belső borítón Genthon István idézettel 2006. III. 18. – VI. 18. – Luxemburg, Musée national d’histoire et d’art. 2006. VII. 13. – X. 15. Budapest 16/119=184126
 • 2008
 • Mátyás uralmának heraldikai emlékei Felső-Lausitzban és Sziléziában. – Késő gótikus boltozattöredék-együttes a budai királyi palotából. – Mátyás egyházpolitikájának építészeti emlékei. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458- 1490. Kiállítási katalógus. A katalógust szerkesztette: Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008. 222-224. 240. 320-323. 408-411. p. ill. ISBN 978-963-9340-68-8 Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008. III. 19. – VI. 30. Budapest 20/93= *Heraldic Relics of the Reign of Matthias Corvinus in Upper Lusatia and Silesia. – Late Gothic Vault Fragments from the Royal Palace of Buda. The Ecclesiastical Buildings of Matthias Corvinus. In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Edited by Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András Végh. Budapest 2008, 222-224. 320–323. 408-411. Katalógustétel: 4.15. A bautzeni Mátyás-emlék. 240. p. ill. Leonhard Kern: Die drei Grazien, 2. Viertel des 17. Jahrhunderts. In: Sturz in die Welt. Die Kunst des Manierismus in Europa. Eine Ausstellung mit Werken aus dem Szépművészeti Múzeum, Budapest. Hrsg. von Ortrud Westheider, Michael Philipp. Ausstellung und Katalog: Michael Philipp, Tátrai Vilmos, Ortrud Westheider. Hamburg: Bucerius Kunst Forum GmbH; München: Hirmer Verlag; Trento: Printer Trento, 2008. Kat.Nr.63. 180-181. p. ill. ISBN 978-3-7774-4455-0 Hamburg 13/9=198173 Hamburg, Bucerius Kunst Forum. 2008. XI. 15. – 2009. I. 11.
 • 2012
 • Die Baukunst in Europa. Biertan, Wehrkirche – Alba Iulia, Lázói-Kapelle. In: Europa Jagiellonica. Kutna Hora; Warszaw; Berlin, 2012. Megjelenés alatt

Folyóirat, sorozat szerkesztések, fordítás, bibliográfia, lektorálás:

 • 2000
 • Az Ország Háza. Buda-pesti országháza-tervek 1784-1884 = The House of the Nation. Parliament Plans for Buda-Pest 1784-1884. Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, a Magyar Országgyűlés, a Magyar Országos Levéltár és a Szépművészeti Múzeum. Kiállítást rendezte, katalógus koncepció, szerkesztette: Gábor Eszter, Verő Mária. Szerkesztő munkatársa: Papp Szilárd. Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2000. 435 p. ill. színes is Budapest, Szépművészeti Múzeum. 2000. VIII. 18. – XII. 31. Budapest 16/94

Előadások:

 • 1996. március 21.
 • „Spätgotische Bauarbeiten in der Benediktienerabtei Pannonhalma” címmel a „Bencések és más szerzetesek – a keleti és nyugati szerzetes-kultúra találkozása” című pannonhalmi konferencián (szervező: Pannonhalmi Főapátság, CEU)
 • 2000. IX. 21-24.
 • „Die spätgotische Burgkapelle in Siklós” címmel a „Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526)” című Kutna Hora-i konferencián (szervező: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas. e.V., Leipzig)
 • 2001. V. 16–19.
 • „Das Corvinusdenkmal und die Kapelle St. Georg im Matthiasturm der Bautzener Ortenburg” címmel a „Das Markgraftum Oberlausitz in der Zeit der Jagiellonenherrschaft – Architektur der Spätgotik und der Frührenaissance" című lipcsei konferencián (szervező: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas. e.V., Leipzig)
 • 2003. VI. 18.
 • „Thronnachfolge und Repräsentation: die Gründungsgeschichte des Klosters zu Okoličné” címmel a „Die Zips unter den Jagiellonen – ein Sonderfall des Austausches und der Innovationen” című lipcsei konferencián (szervező: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas. e.V., Leipzig)
 • 2004. III. 5–7.
 • „Megjegyzések a kolozsvári Farkas utcai-templom építéstörténetéhez” címmel a „Műemlékvédelmi kutatások Erdélyben” című szovátai (RO) konferencián (szervező: Mihály Ferenc, Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ, Budapest)
 • 2004. X. 8–10.
 • „Forma és funkció – a nyírbátori Szt. György-templom eredeti rendeltetései” címmel a „Középkori egyházi építészet Erdélyben” című nagykároly-bobáldi (RO) konferencián (szervező: Muzeul Judeţean Satu Mare)
 • 2005. X. 20–22.
 • „Egy magyarországi kaputípus forrásáról” címmel „A régi Erdély művészete” című kolozsvári konferencián (szervező: Babes-Bólyai Tudományegyetem Művészettörténet Tanszéke és az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány)
 • 2006
 • „Nyírbátori Szent György-templom eredeti funkciói” a Zádor-Alapítvány ülésén Budapest, Szépművészeti Múzeum Könyvtára
 • 2006. V. 19.
 • „A magyarországi későgótikus stílus forrásairól” címmel az „Új utak a művészettörténetírásban” című tudományos ülésen a 2006. évi akadémiai közgyűlés keretében (szervező: MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya)
 • 2006. X. 14.
 • „Kolozsvár egykori obszerváns templomának középkori épületéről” címmel a „III. Farkasutcai napok, Kolozsvár” című rendezvényen (szervező: Református Lelkészi Hivatal, Kolozsvár)
 • 2007. X. 13.
 • „A nyírbátori műemléktemplomok helye Európában” címmel a „Templomépítő Báthoriak” című konferencián (szervező: Nyírbátor, Báthori Múzeum)
 • 2007. XI. 30. – XII. 2.
 • „Marginális megjegyzések Kolozsmonostor és Brassó középkori építészetéhez” címmel a „Fiatal művészettörténészek konferenciája I.” című kolozsvári konferencián (szervező: Babes-Bólyai Tudományegyetem Művészettörténet Tanszéke és az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány)
 • 2008. V. 20–25.
 • „Bemerkungen zur Herrschaft und Repräsentation Königs Matthias in der Lausitz” címmel a „Matthias Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance” című budapesti konferencián (szervező: Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • 2008. X. 18.
 • „Mátyás kori építkezések a székesfehérvári prépostsági templomban” címmel a „Mátyás király és a fehérvári reneszánsz. Auget eam hoc divus Mathiam opere superbissimo…” című székesfehérvári konferencián (szervező: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum) Székesfehérvár, Püspöki palota
 • 2008. XI. 11–12.
 • „Az eredeti mű, a másolat és a rekonstrukció kezelése a művészettörténetben; a szöveg és a kép történeti forrásértéke” címmel „A reneszánsz Magyarországon – a jubileumi év rendezvényeinek a hozzájárulása a magyarországi művészettörténethez” című budapesti konferencián (szervező: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)
 • 2010. IV.
 • „A gyulafehérvári székesegyház gótikus főszentélyének 18. század közepi bontása és újraépítése” címmel a Magyar Nemzeti Galériában (szervező: Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat)
 • 2010. X. 7–10.
 • „A gyulafehérvári székesegyház gótikus főszentélyének 18. század közepi bontása és újraépítése” címmel a „Középkori egyházi építészet Erdélyben VII.” című szatmárnémeti (RO) konferencián (szervező: Muzeul Judeţean Satu Mare)
 • 2010. X. 11–12.
 • „A gyulafehérvári székesegyház gótikus főszentélyének 18. század közepi bontása és újraépítése” címmel „A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota régészeti és építészettörténeti kutatása és helyreállítása” című budapesti konferencián. Konferencia a gyulafehérvári római katolikus érsekség alapításának 1000 éves évfordulója alkalmából (szervező: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Teleki László Alapítvány; helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 • 2011. III. 24.
 • „Megbízó, mester és mű szerepe a középkorban” Budapest, Színház- és Filmművészeti Egyetem Filmes Tanszak (MA)
 • 2012. III. 23–25.
 • „Szükségmegoldás vagy rekonstrukció? A gyulafehérvári székesegyház főszentélyén történt 18. század közepi renováció indítékai.” címmel „Műemlékvédelem Erdélyben V.” című szovátai konferencián (szervező: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Arcus Egyesület)

Róla szóló irodalom, interjúk, lexikon-szócikk, adattárak:

 • 2004
 • Horváth Edina: Zádor Anna-díj. Műemlékvédelem XLVIII. 2004. 2. sz. 133-134. p. [díj-átadás: 2004. II. Szépművészeti Múzeum Könyvtárában; a díjazottak között. Méltatta Marosi Ernő]
 • 2006
 • Horváth Edina: Zádor Anna-díjak átadása. Műemlékvédelem L. 2006. 4. sz. 238-239. p. [Papp Szilárd: Nyírbátori Szent György-templom eredeti funkcióiról tartott előadásáról is]