Dr. Gábor György
Gábor György

Filozófus, habilitált egyetemi tanár, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének volt tudományos főmunkatársa, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

Személyes adatok:

született: Budapest, 1954. február 6.
Három gyermek édesapja.

Tanulmányok:

 • 1979 filozófia szak - diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar
 • 1978 esztétika és magyar nyelv és irodalom szak - diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozatok:

 • 2008 Vallástudományi habilitáció (Dr. habil.)
 • 2005 A zsidó vallástudomány doktora (Ph.D.)

Szakmai életút:

 • 2021 tavaszáig oktatott. a Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskoláján, ezt követően a FREESZFE doktori tanácsának tagja
 • 2020 nyaráig oktatott a az ELTE Társadalomtudományi Karán
 • 1998-tól Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem (jelenleg habilitált egyetemi tanárként), összehasonlító vallástörténet, a judaizmus bölcselete és történelemfelfogása, teológiai antijudaizmus, zsidó - keresztény teológiai kontroverziák, a XX. századi zsidó filozófia története, XX. századi politikai messianizmus, Flavius Josephus történelemszemlélete
 • 2003–2006 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, a zsidóság mint civilizáció
 • 2001-től Wesley János Lelkészképző Főiskola: összehasonlító vallástörténet, a judaizmus bölcselete és történelemfelfogása
 • 2002–2006 Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi tanszék, A zsidóság története, a judaizmus bölcselete
 • 1992–1994 Miskolci Bölcsész Egyesület, Zsidó - keresztény teológiai kontroverziák, a teológiai antijudaizmus története
 • 1980–1990 BME Filozófiai tanszék: filozófiatörténet, a szakrális építészet teológiai problémái
 • 1998–2002 ELTE Bölcsészettudományi Kar Kulturális Antropológiai tanszék, összehasonlító vallástörténet, vallási szimbólumok története
 • 1978–1984 ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófiai tanszék, latin patrisztika
 • 1978 MTA Filozófiai Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs

Hazai és külföldi ösztöndíjak, kutatási és oktatási tevékenység:

 • 2000–2009 Institutum Patristicum Augustinianum, Flavius Josephus és a pogány, zsidó és keresztény történelemszemlélet
 • 2007 Universita degli Studi di Roma, La Sapienza, Flavius Josephus és a korai keresztény történetírók
 • 2000–2001 Institutum Patristicum Augustinianum, Napjaink politikai teológiája
 • 1992 Université Catholique de Louvain, Paris. A szakralitás újraéledése
 • 1988 Centre National de la Recherche Scientifique, Szent Ágoston és a „nouvelle teologie”
 • 1986 Soros-ösztöndíj (1986), A zsidó, pogány és keresztény bölcselet egymásra hatása az I–II. században

Oktatási, kutatási és tudományos tevékenység:

 • A korai századok rabbinikus és apokaliptikus bölcselete
 • A zsidó és keresztény történetfilozófiai és üdvtörténeti gondolkodás
 • A teológiai antijudaizmus története
 • Zsidó-keresztény teológiai hatások és kontroverziák
 • Napjaink politikai teológiája

Önállóan megjelent kötetek:

 • A történelem tekintete. Emlékezet és tanúság, Typotex, Budapest, 2021, (497 oldal), ISBN 9789634930860
 • Múltba zárt jelen, avagy a történelem hermeneutikája, L'Harmattan, Budapest, 2016, (200 oldal), ISBN 9789634141037
 • Le domande invisibili – Scritti sulla memoria ebraica, Lithos, Roma, 2011, (132 oldal), ISBN 978-8897414087
 • A szépség akarata – kép és filozófia (társszerzők: Bacsó Béla, Gyenge Zoltán, Heller Ágnes), Typotex, Budapest, 2011, (204 oldal), ISBN 978-963-2794-42-6
 • A lét hangoltsága, Tanulmányok a tudás sokféleségéről (társszerkesztő: Vajda Mihály), Typotex, Budapest, 2010, (369 oldal), ISBN 9789632791524
 • A diadalíven innen és túl, Pogány, zsidó és keresztény narratívák – a „hetvenes” háború története, Akadémiai, Budapest, 2009, (327 oldal), ISBN 9789630587341
 • A politika szolgálólánya (Buda Péterrel közösen), Pallas Páholy, Budapest, 2009, (335 oldal), ISBN 9789638799593
 • Az idő nélküli hely, Vallásfilozófiai és vallástörténeti tanulmányok, Jószöveg Műhely, Budapest, 2008, (215 oldal), ISBN 9789637052651
 • „Királlyá lett a te Istened” – Fejezetek a politikai teológia történetéből (társszerkesztők: Borbély Gábor, Geréby György, Szántó Veronika), Akadémiai, Budapest, 2008, (273 oldal), ISBN 9789630586344
 • A párizsi toronyőr – Kende Péter 80. születésnapjára (társszerkesztő: Vásárhelyi Mária, Márton László, Volosin Hédi), Pallas, Budapest, 2007, (671 oldal)
 • Szabad egyház szabad államban, Vallás- és egyházpolitikai esszék, publicisztikák, (Buda Péterrel közösen), Jószöveg Műhely, Budapest, 2006, (204 oldal), ISBN 9637052380
 • Abszolút tenger, Tanulmányok, esszék, kritikák, Semmelweis, Budapest, 2006, (252 oldal), ISBN 9639656046
 • Szinaj és Jabne – Zsidó emlékezet a történelmen „innen és túl”, Jószöveg Műhely, Budapest, 2005, (224 oldal), ISBN 9637052186
 • A történelem árnya – Ludassy Máriának 60. születésnapjára (társszerkesztő: Rugási Gyula), Jószöveg Műhely, Budapest, 2004, (151 oldal)
 • Otthonkeresők, otthonteremtők, Zsidó társadalomtörténeti tanulmányok, (társszerkesztők: Schweitzer József, Schweitzer Gábor, Hajnal Piroska), Universitas – Judaica Alapítvány, Budapest, 2001, (223 oldal), ISBN 963-00-7237-8
 • A szentély és a vadak, Az emlékezés technikái – Zsidó vallástörténeti tanulmányok, Új Mandátum, Budapest, 2000, (307 oldal), ISBN 963-9158-84-4
 • „A tanítás az élet kapuja”, Tanulmányok az Országos Rabbiképző Intézet 120. évfordulója alkalmából (társszerzők: Schweitzer József, Schweitzer Gábor, Hajnal Piroska), Universitas, Budapest, 1999, (340 oldal), ISBN 963-00-2425-X
 • A bárka és utasai, Zsidóság és kereszténység, történelem és emlékezet, Orpheusz, Budapest, 1996, (304 oldal), ISBN 9637971734
 • A bizonyság két táblája, Beszélgetések a Tízparancsolatról (társszerkesztő: Hajdu István), Tudomány, Budapest, 1995, (277 oldal), ISBN 963-8194-07-3

Publicisztika:

 • Nem félsz book, Budapest, Ab Ovo, 2018, (239 oldal)

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013828