Dr. Szent-Iványi Ilona
Szent-Iványi Ilona

unitárius lelkész, teológus

Tanulmányok:

 • 2011 PhD védés (téma: A keresztény-iszlám párbeszéd lehetőségei)
 • 2006–2009 Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola
 • 1986 teológiai etika, Chicago University, Meadville/Lombard Unitárius Teológia
 • 1986 unitárius lelkészi oklevél, Harris-Manchester College (Oxford University)
 • 1980 egyetemi teológiai diploma, Evangélikus Hittudományi Egyetem (MA)

Lelkészi pályafutás:

 • 2012– főjegyző, Magyarországi Unitárius Egyházkerület
 • 2011– lelkész, Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség
 • 2001–2006 képviselő, európai irodavezető, International Association for Religious Freedom (fő feladat: a vallások közötti párbeszéd előmozdítása, nemzetközi konferenciák szervezése, a vallásszabadság helyzetének nemzetközi elemzése)
 • 1994–2001 püspökhelyettes, Magyarországi Unitárius Egyház
 • 1992–1998 vezető lelkész, Belvárosi Unitárius Templom

Oktatói tapasztalatok:

 • 2005–2009 Wesley János Lelkészképző Főiskola (oktatott tárgyak: 20. századi angolszász teológia, egyház és vallási ismeretek)
 • 1998– előadások számos nemzetközi konferencián és egyetemen az Egyesült Államokban, Kanadában, Indiában, Dél-Koreában, Japánban, és Európa számos országában

Fontosabb publikációk:

 • A vallási fundamentalizmus veszélyei. In Tolle, Lege! Makat-Antroport, Budapest 2015. pp. 309–314.
 • NEMek között (szerkesztő), Luther Kiadó 2016.
 • A muszlim reformirányzatok és a kereszténység párbeszédének lehetőségei. In: A vallásközi párbeszéd a vallások szemszögéből, szerk.: Nagypál Szabolcs, L’Harmattan, 2011. p. 94–117.
 • Lelkigondozói kihívások a multikulturális, sokhitű társadalmakban. Lelkipásztor, Evangélikus lelkészi szakfolyóirat, Budapest, 84. évfolyam 2009/3. p.82–86.
 • A muszlim reformirányzatok. Keresztény Magvető, 2009/2. sz. Unitárius Egyház, Kolozsvár
 • A tolerancia egy erkölcsi magatartás, In: Egyházak és tolerancia Magyarországon c. kötetben, OKM Budapest, 2008
 • Vallások és ideológiák közötti párbeszéd. Egyházfórum, 2008/3. pp. 14–15.
 • Az iszlámmal való párbeszéd lehetőségei. Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv, Budapest, 2008. pp. 415–431.
 • Idola Fori. Teológiai tanulmány, In: „A párizsi toronyőr” c. kötetben, 2007. Pallas Kiadó Budapest, pp. 581–590.
 • Az iszlámmal való párbeszéd lehetőségei. Egyházfórum, 2007/3, pp. 12–16.
 • Szabad egyház szabad államban. Le Monde diplomatique, 2007. január
 • Hit és értelem, Pápai példázat. hvg.hu, 2006. szeptember 25.
 • Iszlám vallási viták: fundik és reformátorok. hvg.hu, 2006. szeptember 8.
 • Reményt keltő a végítélet is. hvg.hu, 2006. augusztus 18.
 • Hol vannak a törésvonalak? A vallási fundamentalizmus veszélyei. Népszabadság, 2006. január 21.
 • Egy az Isten. Hét Hárs, 2005. Pünkösd-Szentháromság, IV. évf./2. sz.
 • Köszönjük, Kertész Imre! In: Irodalomismeret, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, XII. évf. 2002. november, pp. 5–8.
 • Vallásszabadság: egyetemes jogok, nemzetközi normák. CEU konferencia előadás, In: Beszélő 2002. július–augusztus
 • Centennial Reflections, IARF 1900–2000 (angol nyelvű kötet, szerkesztő), Van Gorcium, 2001, The Netherlands
 • Teológiai Műhely. A folyamat-teológia Jézus képe. Unitárius Élet, 2000.január–február, 54. évf./1. sz. pp. 6–8.