Dr. Zsengellér József
Zsengellér József

református lelkész, hebraista, egyetemi tanár

Tanulmányok:

 • 2002 Habilitáció – Evangélikus Hittudományi Egyetem
 • 2001 Bécsi Egyetem, Judaisztikai Intézet, Ausztria (3 hónap)
 • 1999 Egyetemi tanári kinevezés
 • 1998 Universiteit Utrecht, Hollandia, PhD
 • 1997 Utrechti Egyetem, Hollandia (fél év)
 • 1992 Hebraista oklevél, ELTE BTK, MA
 • 1991–1993 Utrechti Egyetem, Hollandia
 • 1991 Lelkészi oklevél, Budapesti Református Teológiai Akadémia, MD
 • 1991 Héber Egyetem, Jeruzsálem, Izrael (fél év)
 • 1988–1992 ELTE BTK, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
 • 1985–1990 Budapesti Református Teológiai Akadémia
 • 1980–1984 Könyves Kálmán Gimnázium

Munkahelyi tapasztalatok:

 • 2020– kutató professzor, Dunántúli Református Egyházkerület
 • 2020– egyetemi tanár, Országos Rabbbiképző Zsidó Egyetem
 • 2009–2011 kutató professzor, Pápai Református Teológiai Akadémia
 • 2009–2020 egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék
 • 1999–2008 egyetemi tanár, Pápai Református Teológiai Akadémia, Ószövetségi Tanszék
 • 1998–1999 főiskolai tanár, Pápai Református Teológiai Akadémia, Ószövetségi Tanszék
 • 1993–1997 tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék
 • 1990–1991 segédlelkész, Pozsonyi úti Református Egyházközség, Budapest

Vezetői megbízások:

 • 2019–2020 rektor, Károli Gáspár Református Egyetem
 • 2015–2019 stratégiai rektorhelyettes, Károli Gáspár Református Egyetem
 • 2011–2017 dékán, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
 • 2008–2020 tanszékvezető, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék
 • 2006–2019 doktori iskola vezetője, Károli Gáspár Református Egyetem , Hittudományi Doktori Iskola
 • 2002–2008 rektorhelyettes, Pápai Református Teológiai Akadémia
 • 1998–2002 dékánhelyettes, Pápai Református Teológiai Akadémia
 • 1998–2008 tanszékvezető, Pápai Református Teológiai Akadémia, Ószövetségi Tanszék

Kutatási programok vezetése:

 • 1993–1997 Tanulmányok és fordítások az intertestamentális kor irodalmából (OTKA)
 • 2000–2003 A pergamentől a számítógépig. A szent iratok és a média régen és ma (OTKA)
 • 2003– Deuterokanonikus irodalom kutatása (PRTA)
 • 2008– Samaritánus Pentateuchus Kritikai Kiadás Project (PRTA-Kirchliche Hochschule, Bethel, Németország; később KRE HTK-M.Luther Universität Halle-Wittenberg) (2008-2012 OTKA, 2008-2010 MTA)
 • 2017–2022 Magyar peregrinusok héber köszöntőversei a 17. században (NKFI)

Ösztöndíjak:

 • 2007–2010 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Alkotói és közéleti tevékenység:

 • 2020– OR-ZSE Doktori Iskola Doktori és Habilitációs tanácsai törzstagja
 • 2017– MTA Ókortörténeti Bizottság tagja
 • 2014– szerkesztőbizottsági tag, Vallástudományi Szemle folyóirat
 • 2014– külső bizottsági tag, EHE Doktori Iskola Doktori és Habilitációs tanácsai
 • 2014–2020 Szerkesztőbizottsági tag, Vallástudományi Szemle
 • 2011–2020 Könyvsorozat szerkesztő, Ex Cathedra Károli Könyvek
 • 2010– Magyar Hebraisztikai Társaság elnöke
 • 2010– könyvsorozat-szerkesztő, Studia Hebraica Hungarica
 • 2008– szerkesztőbizottsági tag, Biblische Notizen folyóirat (Salzburg; Herder)
 • 2006 OTKA Bizottság tagja
 • 2006–2013 Society of Biblical Literature (SBL) tag
 • 2006–2009 Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesület, alapító, elnök
 • 2006–2020 KRE HTK Doktori Iskolájának törzstagja és témakiíró oktatója
 • 2006– könyvsorozat-szerkesztő, Questiones Theologiae
 • 2006 MAB Hit és Vallástudományi Bizottságának elnöke
 • 2004– International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature (ISDCL) tag
 • 2004–2009 MAB Hit és Vallástudományi Bizottságának tagja
 • 2004–2006 Református Közéleti és Kulturális Központ alapítója és vezetője
 • 2004– Könyvsorozat szerkesztő, Simeon könyvek, Deuterocanonica
 • 2004– Szerkesztőbizottsági tag, Studia Biblica Athanasiana folyóirat
 • 2004– Protestáns Újságírószövetség alapító tagja
 • 2003–2010 PRTA Simeon Kutatóközpont, társalapító és vezető
 • 2003–2008 könyvsorozat-szerkesztő, Pápai Teológiai Kézikönyvek
 • 2001– OSIRIS Bibliai kommentársorozatának szerkesztője
 • 2001– Magyar Hebraisztikai Társaság alapító tagja és titkára
 • 2000–2006 World Council of Churches „Faith and Order” bizottságának tagja
 • 2000– Société d’Études Samaritaines (Nemzetközi samaritánus-kutató társaság) tagja
 • 2000–2006 külsős szerkesztői munkatárs, Duna TV Vallási szerkesztőség
 • 1999– felelős szerkesztő, THÉMA (Theologiai Élet MA) protestáns teológiai folyóirat
 • 1998–2008 könyvsorozat-szerkesztő, Acta Theologia Papensia, Pápai Eperfa Könyvek
 • 1998 megbízott felelős szerkesztő, Református Egyház folyóirat
 • 1998–1999 elnökségi szóvivő, Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége
 • 1997–1999 szerkesztő-riporter, Hűséges az Isten vallási magazin, TV2
 • 1997– szerkesztőbizottsági tag, Protestáns Szemle folyóirat
 • 1995–1997 Bibliai Intézet titkára, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara
 • 1995–1996 szerkesztő-riporter, Dicsőség Békesség protestáns magazin, Duna TV
 • 1994– sorozatszerkesztő, OSIRIS Kiadó Teológiai és Vallástörténeti Könyvsorozat
 • 1993– MRE Doktorok Kollégiuma tagja
 • 1993–1996 szerkesztőbizottsági tag, Egyház és Világ folyóirat

Publikációk online:

https://kre.academia.edu/J%C3%B3zsefZsengell%C3%A9r

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012883