Dr. Török Csaba
Török Csaba

teológus, egyetemi tanár, egyetemi magántanár, az Esztergom-Vári Főszékesegyház kormányzója, a MKPK tv-referense

Tanulmányok:

 • 2016-tól Egyetemi tanár
 • 2015. 06. 16. Habilitált doktori fokozat
 • 2012–2015 Habilitációs eljárás, PPKE HTK, Budapest (disszertáció címe: Vox viva Evangelii – Az Írás és a Hagyomány viszonya a Dei Verbum fényében)
 • 2007. 06. 15. PhD fokozat – summa cum laude
 • 2005–2007 PhD kurzus, PPKE HTK, Budapest (kutatási terület: a hit és a kultúra viszonya – fundamentális teológia, disszertáció címe: A hit és a kultúrák viszonyának új paradigmája pneumatocentrikus szemléletben)
 • 2005. 06. 20. Licentiatus in S. Th. cum specialisatione in Theol. fund. – summa cum laude
 • 2003–2005 szakirányú licenciátusi képzés fundamentális teológiából, Pontificia Università Gregoriana, Fac. di Teologia, dipartimento di teologia fondamentale (Róma) (licenciátusi disszertáció címe: Kirche und Kulturen. Eine Kritik des Inkulturationsparadigmas im Lichte des modernen Kulturbegriffs und des kulturellen Pluralismus’)
 • 2002 Bacca laureatus in Sacra Theologia, summa cum laude
 • 1999–2002 Teológiai és filozófiai tanulmányok, Pontificia Università Gregoriana, Fac. di Teologia, Róma
 • 1999 kettős záró szigorlat filozófiából (eminenter)
 • 1998–1999 teológiai és filozófiai tanulmányok, PPKE HTK (Budapest), 1997–1998 ESZHF (Esztergom): teológiai és filozófia tanulmányok
 • 1993–1997 gimnáziumi érettségi, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium (Budapest): irodalmi-nyelvi tagozat

Nyelvismeret:

 • német: Goethe Institut, ZMP, Universität Konstanz (2000), Universität Wien, 6. Stufe (felsőfok) (2001), licenciátusi disszertáció megírása német nyelven (2005)
 • olasz: érettségi (1997), diploma megszerzése olasz nyelven (2002), licenciátusi zárószigorlat letétele olasz nyelven (2005)
 • angol: TOEFL típusú nyelvvizsga (1995)
 • latin: középfokú C típusú állami nyelvvizsga (1996)
 • ógörög: középfokú minősítő vizsga (3/4 szint), Pontificia Università Gregoriana (1999)
 • spanyol: szakszövegek fordítása
 • francia: szakszövegek fordítása
 • óhéber: alapfok

Eddigi munkahelyek:

 • 2010–2014 Előadó, KZST Ábrahám Gyermekei Szabadegyetem (Budapest)
 • 2010–2012 Káplán, Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia (Budapest)
 • 2009–2010 Tanulmányi asszisztens, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (Budapest)
 • 2008–2012 Főiskolai oktató (fundamentális teológia; levelező tagozaton: fundamentális teológia, liturgika, latin és egyházi ének), ESZHF (Esztergom)
 • 2008–2011 Gimnáziumi gyakorlatvezető tanár, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest)
 • 2008–2009 Hírszerkesztő, H2O News (www.h2onews.org) (Róma)
 • 2007–2015 Megbízott előadó (módszertan nappali és levelező tagozaton), PPKE HTK, Alapvető Hittan tanszék (Budapest)
 • 2007–2008 Gimnáziumi tanár (etika, dogmatika) Szent Margit Gimnázium (Budapest)
 • 2007–2012 Szerkesztő, Magyar Katolikus Rádió (Budapest)
 • 2006–2008 Szerkesztő, Mária Rádió Magyarország (Budapest)
 • 2005–2015 Tanár (Bevezetés a filozófiába; Interkulturális dialógus; Kulturális antropológia; Teológia; Zsidó vallás és hitvilág) Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (Budapest)
 • 2005–2010 Káplán, Avilai Nagy Szt. Teréz Plébánia (Budapest)
 • 2002–2003 Diakónus, Pestújhelyi R.k. Plébánia (Budapest)
 • 2000–2008 Állandó külső munkatárs, szerkesztő, Vatikáni Rádió (Róma)

Tagságok:

 • 2020– rendes tag, Szent István Tudományos Akadémia (Budapest)
 • 2019– tag, Fraknói Vilmos-díj Jelölőbizottsága (EMMI, Budapest)
 • 2018– szerkesztőbizottsági tag, Communio Nemzetközi Katolikus Folyóirat (Budapest)
 • 2017– szerkesztőbizottsági tag, Egyházfórum folyóirat (Budapest)
 • 2017– szerkesztőbizottsági tag, Egyházfórum folyóirat (Budapest)
 • 2014– szerkesztőbizottsági tag, A Szív folyóirat (Budapest)
 • 2014– elnök, Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (Budapest)
 • 2013–2020 szerkesztőbizottsági tag, Magyar Sion folyóirat (Esztergom)
 • 2013– tag, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyi Tudományos Tanács, Humán Reprodukciós Bizottság (Budapest)
 • 2012–2017 igazgatósági tag, Ecclesia Szövetkezet (Budapest)
 • 2010– elnökségi tag, Keresztény–Zsidó Társaság (Budapest)
 • 2009– köztestületi tag, Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
 • 2008–2010 szerkesztőbizottsági tag, Távlatok folyóirat (Budapest)
 • 2008– kuratóriumi tag, Virtuális Plébánia Alapítvány (Budapest)
 • 2002– tag, Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (Budapest)

Publikációs jegyzék:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001658