Nacsinák Gergely András
Nacsinák Gergely András

Tanulmányok:

 • 2006 pappá szentelés (Mihail bécsi metropolita által a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának papjává)
 • 2006– ösztöndíj, Thesszaloniki-i Arisztotelész Egyetem Teológiai Kar
 • 2004–2005 ösztöndíj, Kilkis-i Teológiai Iskola, (Εκκλησιαστικό Λύκειο Ι.Μ. Κιλκισίου, Görögország)
 • 1996–2001 vallásbölcselet szakirány, Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Munkahelyek:

 • 2011–2017 megbízott előadó, Debreceni Egyetem Építészmérnöki Kar
 • 2008–2009 megbízott előadó, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézeténél (vallástörténet szakirány)
 • 2007– sorozatszerkesztő, L’Harmattan Kiadó (Eulogia-könyvek, Dr. Xeravits Gézával)
 • 2007– szerkesztő, Katekhón c. folyóirat
 • 2006–2007 megbízott előadó, az ELTE-BTK Kulturális Antropológia szak
 • 2004– sorozatszerkesztő, Kairosz Kiadó keleti kereszténységgel foglalkozó kötetei („Pródromosz-könyvek”)

Publikációk:

  Önálló kötetek:
 • Éjszakai vadászat (novellák). Budapest: Liget Kiadó, 2019
 • Széltornya – Válogatott esszék, Budapest: Liget Kiadó, 2019
 • Óda Árkádiához (e-könyv), Budapest: Liget Kiadó, 2018
 • A Tigris tíz szeme, Budapest: Kairosz Kiadó, 2016
 • A másik útvesztő – válogatott esszék. Budapest: Liget Kiadó, 2015
 • A Könyv és a sivatag – válogatott tanulmányok. Budapest: Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2013
 • Prokatekészisz. Gyulafehérvár: Editura Reintregiera, 2011
 • Jóga a középkori Európában? - A Jézus-ima története és a hészükhazmus keleti kapcsolatainak kérései. Budapest: Kairosz Kiadó, 2010
 • Oszlop a hegyen – Stylita Szt. Simeon életrajza (bevezető tanulmány). Budapest: L’Harmattan Kiadó (a forrásszöveg fordítása: dr. Bugár M. István), 2009
 • Fragmenta Christiana. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2009
 • Útra hullt gyümölcs – Kulturális barangolások görög földön. Budapest: Kairosz Kiadó, 2007
 • Áthosz, a Szent Hegy. Budapest: Kairosz Kiadó, 2004 (Soós Sándorral közösen)
 • A szem böjtje. Budapest: Kairosz Kiadó, 2003

 • Fordításkötetek:
 • Khrisztosz Jannarasz: Az ortodox keresztény hit alapjai. Budapest: Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2020
 • Adj áldást, atya! – Találkozások huszadik századi görög atyákkal. Budapest: L’Harmattan, 2007
 • Vasziliosz Gondikakisz archim: A Bemenet Himnusza – Az egység misztériumának liturgikus tapasztalata az Ortodox Egyházban. Budapest: Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2005

 • Fontosabb tanulmányok:
 • Az ortodox keresztény lélekfelfogás, In: Lélekenciklopédia I. – Világvallások lélekképzetei (szerk.:Simon-Székely Attila). Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2015
 • Áthosz – egy szent hegy Európa határán, In: Xeravits Géza, Nagy Elek (szerk.): Szent városok, szent körzetek Tibettől Etiópiáig. Budapest: L’Harmattan, 2012
 • Vázlat az ortodox kereszténység ekkléziológiájáról, In: „Élő kövekből épülő Egyház”. Az Egyház természete és küldetése – ekkléziológiai reflexiók, (szerk. Puskás Attila), Budapest: Szent István Társulat, 2011
 • A liturgia mint ikon, In: A liturgiáról ökomenikus megközelítésben, szerk. Xeravits Géza. Budapest: L’Harmattan-PRTA, 2007
 • „Idő többé nem leszen” – Az ikon, mint liturgikus kép és az ortodox templomok ikonográfiája, In: Ikonográfia ökomenikus megközelítésben, szerk. Xeravits Géza,. Budapest: L’Harmattan-PRTA, 2005
 • Az orthodox kereszténység: teológia és praxis a teremtés védelmében, In: Felelősségünk a teremtett világért, szerk. Jávor Benedek. Budapest: Védegylet
 • Eretnekség, orthodoxia, In: Az év esszéi 2003. szerk. Molnár Krisztina. Magyar Napló, Budapest
 • Aszkézis. Az ökológia és a vallások, Iskolakultúra, 2003/2.

 • Fordítások:
 • Az áthoszi Paisziosz atya két levele. Vigilia, 2006/10.
 • Dimitri E. Conomos: A korakeresztény és bizánci éneklés története és gyakorlata. In: Katekhón, III/1.
 • Emmanuel Roditi: Három hit – egy Isten (novella). In: Vigilia, 2005/3.
 • Ephrem Lash: A munkálkodó Áthosz. In: Katekhón, I. évf. 1. szám

 • Egyéb:
 • Az elveszett képmás – dokumentumfilm a magyarországi ikonfestészet történetéről, r. Balog Gábor. Duna TV – Dunatáj Alapítvány, 2004.