Sághy Ádám
Sághy Ádám

teológus, egyetemi oktató

Személyes adatok:

Született: 1983. július 22.

Tanulmányok:

 • 2017–2020 doktori iskola, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, Hittudományi Doktori Iskola, Teológiai Program, Krisztológia specializáció (abszolutórium megszerzése: 2020)
 • 2018–2019 Visiting Scholar and PhD Researcher, Fordham University, Department of Theology
 • 2018 Visiting Scholar and PhD Researcher, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Teologia, Dipartimento di Teologia Fondamentale (témavezető: Prof. Patsch Ferenc SJ)
 • 2019 okleveles katolikus teológus, PPKE HTK, Licentiatus in Sacra Theologia (a Szentszék által elismert STL fokozat)
 • 2017 okleveles katolikus teológus (MA), hitoktatói specializációval kiegészítve Baccalaureatus in Sacra Theologia (a Szentszék által elismert BST fokozat)
 • 2010–2015 teológus szak, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar
 • 2004–2009 jogász szak, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudomány Kar

Ösztöndíjak:

 • 2013–2014 KU Leuven (Belgium) Erasmus ösztöndíj
 • 2015–2016 Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) Erasmus+ ösztöndíj
 • 2016 Pázmány Alapítvány: Kopits ösztöndíj
 • 2018–2019 Sólyom László tudományos ösztöndíja
 • 2019. január–2019. június Rosztoczy Alapítvány akadémiai ösztöndíja USA

Nyelvtudás:

 • angol középfok
 • német középfok
 • latin középfok (PPKE HTK teológusképzés)
 • ógörög (koiné) középfok (PPKE HTK teológusképzés)
 • bibliai héber középfok (PPKE HTK teológusképzés)

Oktatói tapasztalat:

  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (ELTE BTK):
 • BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék. Hoványi Mártonnal 2017- 2018. ősz
 • Apokalipszis, eszkatológia és történelem. Az idő hasadéka teológia és filozófia határán. – ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék. Hoványi Mártonnal 2017- 2018. tavasz. Teológia és vizuális kommunikáció. Laborczi Dórával és Hoványi Mártonnal közösen. 2016/17 tavaszi szemeszter
 • Teológia és vallásfilozófia – BBN-FIL-332.10 TANM-FIL-332.10 BMA-FILD-332.11. Hoványi Mártonnal. 2016/17 tavaszi szemeszter
 • Vallásosság a nyilvános térben. Értékek és érdekek – BMVD-070.86. Laborczi Dórával és Hoványi Mártonnal közösen. 2016/17 őszi szemeszter
 • Az ember(i)ség korrupciója. Az eredendő bűn a felvilágosodás filozófiájának tükrében – ELTE
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (PPKE BTK):
 • Bibliaismeret II. – PPKE BTK. 2017–2018. tavasz
 • Az egyházi kommunikáció társadalomtörténete – PPKE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék. 2017–2018. őszi szemeszter
 • Az egyház mediatizált kommunikációja. – PPKE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék. 2017–2018. őszi szemeszter
 • Bevezetés a katolikus hit rendszerébe. PPKE BTK. Esztergom. 2018–2019. ősz
 • Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF), Teológia szak:
 • Filozófiatörténet I. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2018. tavasz
 • Fundamentális teológia. Egyház. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2018. tavasz
 • Dogmatika, eszkatológia szeminárium. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2018. tavasz
 • Logika – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2017. őszi szemeszter
 • Ókori egyháztörténet – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2017. őszi szemeszter
 • Fundamentális Krisztológia – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2017. őszi szemeszter
 • Dogmatika szeminárium (Szentháromságtan) 2017. őszi szemeszter
 • Speciális erkölcsteológia szeminárium II. 2016–2017. tavaszi szemeszter
 • Filozófiatörténet I. (ókor-középkor). 2016–2017. tavaszi szemeszter
 • Eszmetörténet III. A francia felvilágosodás és a teológia kapcsolata. 2016-2017. tavaszi szemeszter
 • Ontológia. 2016–2017. őszi szemeszter
 • Filozófiai etika. 2016–2017. őszi szemeszter
 • Általános morálteológia I. 2016-2017. őszi szemeszter
 • „Sivatagi atyák teológiája” speciális kurzus. 2016-2017. tavaszi szemeszter

Szakmai életút:

 • 2017– munkatárs, Shekinah Interdiszciplináris Teológiai Kutatóintézet
 • 2017– Budapesti Piarista Gimnázium hit és erkölcstan tanár
 • 2016– óraadó oktató: ELTE BTK, PPKE HTK és BTK, PPHF
 • 2008 Budaörsi Önkormányzat Törvényességi Ellenőrzési Osztály
 • 2004–2005 szakmai gyakorlat, Fővárosi Főügyészség

Egyéb tevékenységek, tagságok:

 • 2020 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Doktorandusz Önkormányzat (PPKE HTK DÖK) – elnök
 • 2020 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktorandusz Önkormányzat (PPKE EDÖK) – tagság
 • 2017– Shekinah Interdiszciplináris Teológiai Kutatóintézet alapítója és tagja
 • 2013–2014 Collegium Hungaricum Leuven, tagság
 • 2013– PPKE – HTK Balthasar-kör tagság
 • 2011–2012 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ), Aquinói Szent Tamás Akadémiájának alapítója és tagja
 • 2012–2013 KÉSZ – médiafelelős

Konferenciák:

 • 2019 Byzantine Materiality, A conference of the Sacred Arts Initiative at St. Vladimir’s Seminary, Yonkers, New York, USA
 • 2019 Religion and Future, Columbia Religion Graduate Conference, Columbia University, New York, USA
 • 2019 Life in the Anthropocene: Theology and the Environment Conference, Fordham University, New York, USA
 • 2019 7th Summer School and International Conference, Insituto de Filsofía Edith Stein, Granada, Spain

Fontosabb publikációk:

 • SÁGHY ÁDÁM: A keresztény élet mint az istentapasztalás eseménye. Új Teológus Szent Simeon teológiája. in: Teológia, LIII. évfolyam, 2019, 3–4.
 • Beszélgetés Gánoczy Sándorral. in. Vigilia 82. évfolyam 3. szám, beszélgetések rovat, Hoványi Mártonnal közösen készített interjú
 • „Magdolna válassz! Józsefváros teológiai olvasata 2017-ben: választás előtt” Hoványi Mártonnal közösen: online
 • „Végre”: Ferenc Pápa és Kirill pátriárka találkozójának egyházpolitikai háttere és a közös nyilatkozat elemzése: online
 • Az abortusz teológiai és jogi kérdéséről Laborczi Dórával és Hoványi Mártonnal közösen a hvg.hu portálon: online
 • „A női szerpapság és a női lelkészség – katolikus és evangélikus megvilágításban.” Hoványi Mártonnal és Liszka Viktorral közösen: online

Recenziók:

 • Andrea RICCARDI (szerk.): Ferenc pápa és az ő ideje. A kereszténység Jorge Mario Bergoglio idején. in: Vigilia 84. évfolyam 10. szám
 • PATSCH Ferenc SJ. Égető Kérdések – katolikus válaszok. in: Vigilia 84. évfolyam 9. szám
 • KRÁNITZ Mihály: Emlékezés és egységkeresés a reformáció 500. évfordulóján. in: Vigilia 82. évfolyam 5. szám
 • ŐRSY László: Életerős Zsinat, ford. SÓLYOM László et Al. in: Isten és tudomány sor. Jezsuita kiadó, Budapest 2017. in: Vigilia 82/8. szám
 • (társszerz.): ...Levelek jelene... Avilai Szent Teréz levelei a XXI. században, Kármel, 2014/2, 22–28.

Szakmai érdeklődés:

 • Heidegger korai kereszténység-kritikájának lehetséges teológiai recepciója
 • vallásbölcselet és teológia kapcsolata
 • politika és teológia határterületei
 • patrológia, dogmatika, biblikum

Publikációk online: